Een kerk voor de stad Lyubotyn

Project
ACN-20150715ukr27338

Project in Oekraïne
Toen het grote standbeeld van Lenin in Kharkiv in het Oosten van Oekraïne zou worden afgebroken, vreesde men dat het zou omkieperen en door het gewicht een gat zou slaan in de bodem, waaronder de metro rijdt. Toen daarom het standbeeld in meerdere stukken werd gezaagd, kwam de waarheid aan het licht: het was van binnen hol, net zo hol als de beloftes van het communisme. De plek waar het monument stond, is nu onder zeilen bedekt, waarop een icoon van de Moeder Gods is afgebeeld. Veel mensen in Oekraïne ervaren een innerlijke leegte. Zij zijn op zoek naar God. Bisschoppen, priesters en religieuzen melden in gelijkluidende berichten dat het heimwee naar God steeds groter wordt en dat de mensen naar echte catechese en zielzorg verlangen.

Vertrouwen krijgen
Maar dan is de aanwezigheid van een echte kerk noodzakelijk, zodat de mensen vertrouwen krijgen en naar de Mis komen. Want als de Mis in privéwoningen of in kleine barakken wordt opgedragen, zoals vaak nog steeds noodzakelijk is door gebrek aan kerkgebouwen, zijn veel mensen bang, dat het misschien om een sekte gaat.

De kapel barst uit zijn voegen
Lyubotyn is een kleine stad in de buurt van Kharkiv. Hier wordt door de Grieks-katholieke Kerk een kerk gebouwd. Tot nu toe werden de H. Missen gevierd in een kleine kapel, die echter uit zijn voegen barst. Kerk in Nood heeft in het voorjaar al tweemaal geholpen (eenmaal met 19.000 euro en eenmaal met 25.999 euro) en helpt hier nogmaals met 25.000 euro, zodat de bouw kan worden afgerond. Pastoor Ihor Tabaka verzekert, dat de gezinnen in zijn parochie telkens afwisselend een week lang de rozenkrans bidden voor alle weldoeners.

Projectcode: 438-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood