Een kerk voor de nieuwe parochie van La Fonseca(Nicaragua)

Project
De gemeenschap van Nueva Guinea in het zuiden van Nicaragua werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw gesticht voor kleine boeren die zich elders wilden vestigen. Tegenwoordig telt het 140.000 mensen, afkomstig van verschillende delen van het land. Oor
20130703Nicaragua047

De gemeenschap van Nueva Guinea in het zuiden van Nicaragua werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw gesticht voor kleine boeren die zich elders wilden vestigen. Tegenwoordig telt het 140.000 mensen, afkomstig van verschillende delen van het land. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat alleen Doopsgezinden en ander Protestanten er zouden wonen. Alles werd in het werk gesteld om te voorkomen dat Katholieke gezinnen zich er zouden vestigen. Zij werden ook achtergesteld bij de verdeling van het land.Tegenwoordig bestaan er in Nueva Guina maar liefst 70 verschillende Protestantse kerkgemeenschappen, maar ondertussen heeft ook de Katholieke Kerk zich er gevestigd. Ze helpt veel mensen, want in de stad heerst grote werkeloosheid, en de kinderen worden vaak gedwongen om te werken, zodat hun gezinnen kunnen rondkomen. Tegelijkertijd neemt ook de jeugdcriminaliteit toe. De Kerk verzet zich tegen het geweld en helpt vrouwen en kinderen, is actief in de scholen en ijvert tegen de slechte invloeden die door de massamedia worden verspreid en die steeds verder doordringen in de maatschappij. Maar in het centrum van al deze activiteiten staat de viering van de Eucharistie, zoals de priester van de parochie, Eerw. Mariano Martinez benadrukt. Zij parochiegemeenschap spant zich vooral in voor de voorbereiding van de religieuze feesten en liturgische vieringen, en legt grote nadruk op de Eucharistische Aanbidding en op de catechese. Het Katholieke leven bruist er, en de jonge Katholieke gemeenschap van Nueva Guinea heeft al geresulteerd in vijf religieuze roepingen: drie nonnen en twee priesters. Bovendien zijn twee jonge mannen uit de omgeving zich momenteel aan het voorbereiden op de priesterwijding en nog twee anderen zijn pas aan het seminarie begonnen.

De parochie is intussen te groot geworden en daarom opgedeeld. Bij de nieuwe parochie van La Fonseca horen 41 landelijke gemeenschappen en bijna 2.500 Katholieke gezinnen. Binnen de parochie werken maar liefst 165 catecheten, terwijl 300 kinderen en 450 jongeren bij verschillende parochiegroepen betrokken zijn. Nu is de tijd gekomen om voor deze nieuwe parochie een kerk te bouwen. Deze zal worden gewijd aan Onze Vrouwe van Guadalupe. Aan de bouw van deze kerk wil Kerk in Nood 32.000 euro bijdragen.
Projectcode: 231-01-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.