Een kerk in het bisdom Faisalabad (Pakistan)

Project
De parochie van de Onbevlekte Ontvangenis in Toba Tek Singh in het bisdom Faisalabad telt 75 dorpen met ongeveer 2700 katholieke gezinnen. Vele van de christelijke dorpsbewoners zijn dagloner of straatveger, de vrouwen werken als huishoudelijke kracht. Ma
ACN-20141205Pakistan16885


De parochie van de Onbevlekte Ontvangenis in Toba Tek Singh in het bisdom Faisalabad telt 75 dorpen met ongeveer 2700 katholieke gezinnen. Vele van de christelijke dorpsbewoners zijn dagloner of straatveger, de vrouwen werken als huishoudelijke kracht. Maar enkelen kunnen hun kinderen naar school sturen. Christenen in Pakistan hebben nauwelijks een kans om sociaal gezien hogerop te komen.

Een feodaal systeem
In Pakistan heerst op heel veel plaatsen nog een feodaal systeem zoals in de Middeleeuwen. De landheren, dat wil zeggen de mohammedaanse grootgrondbezitters, behandelen tot op de dag van vandaag hun landarbeiders als slaven. De arbeiders moeten onvoorwaardelijk aan hun bevelen gehoorzamen. De landheren en de fabriekseigenaren hebben de werkelijke macht in handen in dit land. Door corruptie hebben zij de politie, justitie, het gehele systeem in hun macht. Als zij bijvoorbeeld de vrouw of dochter van een van hun lijfeigenen misbruiken, kan die alleen het zwijgen ertoe doen.

Als kinderen als slaven geboren worden
Het ergste is het als de landarbeiders schulden maken. Dan wordt hun hele familie volkomen afhankelijk van de landheer. Een ziekte is al voldoende. Dan moeten zij geld lenen van hun landheer. Deze eist zulke hoge rentes, dat de gezinnen zonder hulp van buitenaf nooit meer van die afhankelijkheid af komen en de schulden van generatie op generatie worden doorgegeven. De kinderen worden dan als slaven geboren. Ook de arbeiders in de steenbakkerijen zijn in goede en slechte tijden aan hun heer overgeleverd. Zij fabriceren de bakstenen met hun blote handen en laten ze in de zon drogen. Als het begint te regenen voordat de onbewerkte bakstenen in de ovens worden gebakken, waarvan de hoge schoorstenen het landschap kenmerken, dan is al het werk voor niets geweest. De eigenaar van de fabriek zegt dan echter vaak: "Wat kan ik eraan doen dat het is begonnen te regenen?" Dus betaalt hij zijn mensen niet.

Zij vinden troost in het geloof
Een van de dorpen die onder de parochie vallen, is Pertabpur Chak 246. Het ligt op 65 km afstand van het centrum van de parochie. Hier leven rond de 300 katholieken. Zij vinden troost in het geloof. Tot op heden vinden de Heilige Mis, het lof en andere bijeenkomsten plaats in de open lucht, onder tentzeilen. Maar de pastoor zou graag willen dat er een kerk kwam. Een echt gebouw zou in tegenstelling tot de tentzeilen niet alleen bescherming bieden tegen slechte weersomstandigheden, maar het zou ook de veiligheid doen toenemen, want de gelovigen in Pakistan leven te allen tijde in angst voor aanslagen van extremisten. Bovendien zou de katholieke Kerk zo duidelijker een grens kunnen trekken tussen haar en de predikers van sekten, die ook in de openlucht gelovigen werven. En kerkgebouw zou duidelijker maken waar de diensten en bijeenkomsten van de Kerk plaats vinden. In de kerk zal in de toekomst ook de zondagsschool met godsdienstonderricht voor kinderen worden gehouden. Kerk in Nood zou met 9800 euro willen helpen.

Projectcode: 328-08-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/