Een kapeldak op het eiland van Mindoro (Filipijnen)

Project
Sinds drie jaar werkt Pr. Norbert Koima, van het Gezelschap van het Goddelijke Woord (Missionarissen van Steyl), op het eiland van Mindoro onder de autochtone bevolking van de Mangyan-stammen, die in de wildernis leven.
20121210philipijnencalapan009

Sinds drie jaar werkt Pr. Norbert Koima, van het Gezelschap van het Goddelijke Woord (Missionarissen van Steyl), op het eiland van Mindoro onder de autochtone bevolking van de Mangyan-stammen, die in de wildernis leven. Ze werden gedwongen om de wildernis in te vluchten toen kolonisten hun land afnamen, land waarop ze sinds mensenheugenis leefden. Tegenwoordig is het leven voor hen een continu gevecht om te overleven.

Pr. Norbert schrijft: "De Kerk vervult een belangrijke rol in het leven van deze onschuldige en vredelievende mensen en helpt hen om een klein deel van het land van hun voorouders terug te krijgen. De Kerk brengt ook onderwijs en gezondheidszorg naar deze afgelegen streken, waar de regering afwezig is. De Kerk sympathiseert met het leed en de strijd van deze mensen en zal haar werk voortzetten in de hoop dat de vrede snel mag heersen in de harten van deze autochtone bewoners, zodat zij met vreugdevolle harten hymnen mogen zingen als dank aan de Hemelse Vader voor Zijn wonderen."

Rivieren oversteken, bergen beklimmen, onder de zon en in de regen – dit maakt allemaal deel uit van het dagelijkse leven van deze missionaris bij het bezoeken van zijn gelovigen. Op veel plaatsen celebreert hij de H. Mis in de open lucht, in de schaduw van een boom en soms in een schoolgebouw.

Er zijn drie dorpen met kapellen. Deze zijn echter zozeer in verval dat ze elk moment kunnen instorten. Ze staan bloot aan hevige stormen en termieten vreten zich een weg door het hout en de bamboe. In 2011 werd het dak van een van deze kapellen letterlijk losgerukt door een tyfoon.

"Hoewel hun kerken op instorten staan, is hun geloof erg levendig", zo schrijft Pr. Norbert. Het is zijn doel om deze kapellen stap voor stap te renoveren. In feite zijn de gelovigen zelf al daaraan begonnen. Ze hebben de meest bouwvallige delen van de gebouwen verwijderd en ter voorbereiding al bomen omgehakt en lianen afgesneden. Maar zonder extra financiële steun zullen ze het niet redden. En dus heeft Pr. Norbert een beroep gedaan op KiN, zodat tenminste de grootste van de drie kapellen voorzien kan worden van een nieuw dak dat niet meteen zal worden vernietigd door termieten en tropische stormen. We hebben hem drieduizend euro toegezegd voor de noodzakelijke bouwmaterialen.

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Mocht u dit of een vergelijkbaar project dat voor KiN pastorale prioriteit heeft, willen ondersteunen, gelieve dan bij uw schenking onderstaande referentiecode te vermelden. Dankuwel.

Projectcode: 329-01-19