Een kapel voor het dorp Kombengo(Burkina Faso)

Project
Burkina Faso' betekent vaderland van de eerlijke mensen. Het West-Afrikaanse land met deze naam is een van de armste landen ter wereld. De index van de menselijke ontwikkeling waaraan de Verenigde Naties de welvarendheid en armoede van landen afmeet,
20120419burkina001

‘ Burkina Faso ‘ betekent ‘ vaderland van de eerlijke mensen ‘. Het West-Afrikaanse land met deze naam is een van de armste landen ter wereld. De index van de menselijke ontwikkeling waaraan de Verenigde Naties de welvarendheid en armoede van landen afmeet, plaatst Burkina Faso op de 181e plaats van de 187. Wat wel verheugend is om te vermelden is dat de verschillende etnische bevolkingsgroepen, ondanks de grote variëteit aan talen en culturen, hier vreedzaam samenleven, wat van sommige andere landen niet kan worden gezegd.

De helft van de bevolking is moslim. Bijna 30% van de Burkinabezen hangt de traditionele godsdiensten aan, 20% is christen van verschillende denominaties. De Katholieke Kerk is hier pas aanwezig sinds 112 jaar. Van de meer dan 16 miljoen inwoners is bijna 2 miljoen katholiek.

Het bisdom FadaN’Gourma ligt in het oosten van Burkina Faso. Het is een plattelandsgebied, zonder grote steden. De bevolking leeft van de landbouw, maar er heerst momenteel grote droogte, zodat de aarde weinig voortbrengt. Er leven hier ook nog nomadenvolken.

Van de 1,3 miljoen mensen die op het grondgebied van het bisdom leven, zijn er maar 97.000 katholiek. Het bisdom heeft een oppervlakte van 47.681 km², en is dus groter dan Europese landen als België of Zwitserland. Toch zijn er hier maar 13 parochies. De zorg voor de gelovigen die over grote gebieden verspreid wonen, ligt in de handen van 39 priesters. De Kerk helpt deze mensen waar Zij kan, en Zij houdt zich vooral bezig met de zwaksten onder hen. Wat de economie van het bisdom betreft zegt pastoor Blaise Kiema : ‘ De grootste slachtoffers van de traditionele manier van leven hier zijn de vrouwen. Zij zitten opgesloten in een systeem dat hen aan de onderkant van de samenleving vastpint. De scholen zijn enorm belangrijk voor de bevrijding en emancipatie van de vrouw. De Katholieke Kerk is zeer actief in deze strijd om in de samenleving het bewustzijn te doen groeien dat vrouwen geaccepteerd moeten worden en een plaats moeten krijgen in de samenleving. ‘

De laatste keer dat pastoor Blaise de lange weg door de jungle heeft afgelegd om een aantal parochies te bezoeken, is er iets gebeurd dat veel voorkomt in Afrika: door de slechte toestand van de wegen kreeg zijn auto motorpech. Het was al laat en het parochiecentrum van Diabo waar hij heen wilde, was nog 30 km. ver. Hij kreeg onderdak bij een catecheet in Kombengo, het dichtstbijzijnde dorp. ‘s Morgens liet de catecheet hem de dorpskapel zien. Omdat de parochiekerk van talloze dorpen heel vaak ver weg ligt, hebben veel dorpen kleine kapellen waar de mensen samenkomen om te bidden met hun catecheten en de H. Mis vieren met de priester als die op bezoek is. De parochie van Diabo, waar Kombengo deel van uitmaakt, heeft een oppervlakte van 500 km²! Hier leven 22.491 gelovigen – en 3199 personen bereiden zich voor op het sacrament van het Doopsel. Zij vallen allemaal onder de verantwoordelijkheid van 3 priesters, een paart religieuzen en 10 catecheten. In Kombengo komt de bevolking ook samen om te bidden, maar toen pastoor Blaise hun ‘ kapel ‘ zag, werd hij heel bedroefd. Grote gebogen takken stutten een dak van takken. Eigenlijk was het meer een schuilplaats voor het vee. Je kon het niet eens een stal noemen. Een ingestorte lemen muur deed het geheel een klein beetje op een gebouw lijken. Het is een wonder dat die nog niet is ingestort. ‘ Maak alstublieft een foto. Als u dit aan de bisschop laat zien, dan helpt hij ons misschien! ‘ vroeg de catecheet. Dat heeft pastoor Blaise zich geen twee keer laten zeggen. Hij wilde de 300 gelovigen in het dorp helpen en heeft na thuiskomst de foto’s onmiddellijk aan Mgr. Séraphin Soubeiga laten zien. Helaas beschikte de bisschop ook niet over de benodigde financiële middelen om een nieuwe kapel te bouwen, maar hij raadde pastoor Blaise aan om ons dit verhaal te vertellen. Omdat wij geloven dat zijn motorpech het werk was van de Voorzienigheid, zodat de gelovigen van Kombengo eindelijk een plaats voor de eredienst krijgen, die die naam waardig is, hebben wij 15.000 euro beloofd.

Projectcode: 125-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.