Een kapel voor een rust- en retraiteoord van Caritas Spes

Project
ACN-20160523UKRAIN40928

Project in Oekraïne
Ook 25 jaar na de ineenstorting van de Sovjet-Unie zijn de gevolgen van deze tijd nog steeds te merken. Veel mensen in de Oekraïne voelen een innerlijke leegte. Zij zijn op zoek naar God. Bisschoppen, priesters en kloosterlingen rapporteren eensluidend, dat het heimwee naar God steeds groter wordt en dat de mensen naar catechese en zielzorg verlangen.

Praktische naastenliefde
Vaak wordt het eerste contact met de Kerk aangeknoopt via de praktische naastenliefde. De armoede in het land, die sowieso al groot was, wordt door de crisis in het Oosten nog schrijnender. Het maandelijkse gemiddelde inkomen bedraagt ondertussen 50 euro, terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Steeds meer mensen zijn aangewezen op de gaarkeukens, kledingverdeling of andere praktische steun aangewezen.

Lichamelijke en geestelijke aandacht
Caritas Spes Oekraïne runt verschillende revalidatie- en rustoorden. Het laatste werd in het bisdom Lutsk in Pulmo geopend. Daar kunnen kinderen uit arme gezinnen en wezen, die door Caritas worden bijgestaan, in de zomermaanden opknappen. In de winter komen daar gebedsgroepen bij elkaar en worden er gezinsbijeenkomsten gehouden voor geestelijke oefeningen. Het gaat er dus niet alleen om lichamelijk op te knappen en gezond te worden, maar ook de geestelijke gezondheid krijgt aandacht. De centra worden ook gebruikt voor bijeenkomsten van priesters en kloosterlingen.

Een eigen kapel
Het centrum in Pulmo heeft echter nog niet de beschikking over een eigen kapel, wat door de President van Caritas Spes, Mgr. Shyrokoradiuk, evenals de plaatselijke bisschop van Lutsk, Vitali Skomarovskiyj, en door de Caritas-Directeur van Lutsk, Roman Burnyk, zeer wordt betreurd. Want zij benadrukken: „Het kerkgebouw is een teken dat het centrum tot de Kerk behoort en dat de activiteiten daar een geestelijk aspect hebben“. Momenteel wordt de catechesezaal gebruikt voor de H. Mis, maar die is te klein. Daarom zou er een kleine kapel moeten worden gebouwd, die ook van buiten als kerk herkenbaar is. Want voor de mensen in de Oekraïne is het van belang, dat een kerk ook van buiten als godshuis herkenbaar is, want anders doet zich snel de angst voor dat het mogelijk om een sekte gaat. Kerk in Nood zou de bouw met 10.000 euro willen ondersteunen.

Projectcode: 438-08-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood