Een kapel en onderdak voor de priesters die van ver komen (Madagaskar)

Project
De parochie Antsohihy in het Noordwesten van Madagaskar ligt in een gebied waar de bevolking nu pas voor het eerst met het Christendom kennismaakt. 12.000 mensen zijn al katholiek. De meeste inwoners hangen echter nog de traditionele godsdiensten aan. Er
20130627madagaskar002

De parochie Antsohihy in het Noordwesten van Madagaskar ligt in een gebied waar de bevolking nu pas voor het eerst met het Christendom kennismaakt. 12.000 mensen zijn al katholiek. De meeste inwoners hangen echter nog de traditionele godsdiensten aan. Er zijn in het gebied van deze enorme parochie 26 missiestations met kleine kapellen, deels niet meer dan strohutten. Het gebied is onderontwikkeld. Er is geen elektriciteit, geen telefoon, geen post. Veel dorpen liggen in het dichte oerwoud. Slechts 40% van de kinderen gaat naar school.
De catecheten zijn verantwoordelijk voor de geloofsverkondiging. Zij bereiden de mensen voor op het sacrament van de doop, de biecht, het huwelijk en de Eucharistie. Want de priester kan niet in alle dorpen tegelijkertijd aanwezig zijn. Elk dorp heeft een catecheet, die geloofsonderricht geeft en de mensen uitnodigt voor het gebed.
Ook het dorp Andrafia met 1400 inwoners heeft een catecheet. De sacramenten kunnen echter alleen door de priester worden toegediend, en dus gaat die tweemaal per maand daar naar toe. Aanvankelijk werd de H.Mis in de hut van een familie gevierd, maar dankzij de bijdrage van 42.000 euro van onze weldoeners kon in Andrafia een kapel worden gebouwd. Bovendien is er nu ook een klein onderkomen voor de priester, die van ver komt en daar nu kan overnachten.
Pater Jean Bosco, de econoom van het bisdom Ambanja, dankt alle weldoeners die geholpen hebben om het kleine godshuis waarop de gelovigen zich zo hebben verheugd, te verwezenlijken: "Ik groet u en dank u in naam van alle Christenen in de regio, die goed aan de bouw van "hun" kerk hebben meegewerkt. Ze hebben allemaal geholpen, zodat de kapel kon worden gebouwd en de Christenen Í—s zondags rondom de Tafel van de Heer bij elkaar kunnen komen om te bidden, te zingen, catechismusonderricht te krijgen, het Woord van God te horen en het Brood des Levens te ontvangen. De jongeren hebben zand en stenen aangesleept, de vrouwen hebben water gehaald en de kinderen hebben toegekeken als ze vrij hadden. Ik beloof u mijn dankbaar gebed en dat van de Christenen uit Andrafia en uit mijn hele bisdom."
Projectcode: 134-01-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.