Een huis voor missionarissen in Madagaskar

Project
In Toamasina (Madagaskar) zijn de missionarissen oblaten in de wolken met hun nieuwe huis dat dankzij de hulp van onze weldoeners kon worden gebouwd. Daarvoor schonken ze 30.000 euro.
ACN-20170621-56440

Sinds 1988 staan de “oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria” in de op één na grootste stad van Madagaskar aan het hoofd van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. De kerk en de pastorie werden al in 1924 gebouwd. Beide gebouwen waren door de slechte weersomstandigheden en de tand des tijds echter ernstig beschadigd. In eerste instantie renoveerden de paters de kerk. Daarvoor gebruikten ze hun eigen middelen De sterk groeiende gemeenschap van gelovigen had immers een waardige plek nodig om God te aanbidden en de Heilige Mis te vieren. Er moest echter ook dringend een oplossing worden gevonden voor het woonhuis van de paters. Door een cycloon was het dak er nagenoeg afgerukt en het binnendringende water vernielde de houten delen. Daarnaast was het gebouw eigenlijk sowieso niet echt geschikt, want het bood niet de minste veiligheid en vreemden konden er zich van buitenaf gemakkelijk toegang toe verschaffen, wat in het bijzonder gezien de agressie en de roofovervallen waarvan priesters en kloosterlingen in Madagaskar in het recente verleden het slachtoffer werden een groot risico vormde. Bovendien was er ook te weinig plaats om vergaderingen en andere evenementen te organiseren.

De paters besloten om een nieuw huis te bouwen dat aan hun behoeften beantwoordde en ook een zekere mate van veiligheid en bescherming bood. Dankzij u konden zij met 30.000 euro worden geholpen en is de woning inmiddels ingewijd. Er werden zeven extra ruimten voorzien die als parochiecentrum kunnen worden gebruikt. Het huis komt dus de volledige parochie ten goede. De kloosterbroeders en de gelovigen van de parochie richten dan ook een welgemeend “moge God het u lonen” tot allen die bij de verwezenlijking van hun project hebben geholpen!

Wilt u meer projecten zoals dat van de oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria steunen? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van "134-04-19 Madagaskar." Uw gift komt dan ten goede aan soortgelijke projecten in Madagaskar.