Een huis voor hulpbehoevende en oude priesters (Slowakije)

Project
Nitra is de op vier na grootste stad en, op de hoofdstad Bratislava na, de oudste stad van Slowakije. Zij is gelegen in het Westen van het land, heeft ongeveer 80.000 inwoners en is de bisschopsstad van het gelijknamige bisdom, waaraan 300 reguliere en 60
20111108Slowakije001

Nitra is de op vier na grootste stad en, op de hoofdstad Bratislava na, de oudste stad van Slowakije. Zij is gelegen in het Westen van het land, heeft ongeveer 80.000 inwoners en is de bisschopsstad van het gelijknamige bisdom, waaraan 300 reguliere en 60 ordegeestelijken verbonden zijn. Sinds 2005 is Viliam Judãk daar bisschop. Daarvoor was hij o.a. docent kerkgeschiedenis aan de Comeniusuniversiteit in Bratislava (CMBF). Vanaf de boven de stad gelegen burcht van Nitra, waarop de kathedraal en het bisschoppelijk paleis liggen, kijkt bisschop Judãk precies uit op een belangrijk project van het bisdom: het in aanbouw zijnde huis voor hulpbehoevende priesters.

Tot nu toe had het bisdom hiervoor alleen oude, bijna onwaardige gebouwen ter beschikking. Er is geen verblijf voor oude priesters, omdat de Kerk in de communistische periode vervolgd werd en hoogstens werd geduld en er sowieso weinig financiële middelen waren. Daarom heeft het bisdom aan de rand van de stad een oud hotel met zicht op de burcht Nitra aangekocht. Na de verbouwing zal het gebouw plaats kunnen bieden aan 35 personen. Op de begane grond zijn een kapel, een eetzaal en ook een grote wintertuin gepland.

In het verleden was het meestal de familie d.w.z. broers en zusters die zich om de oude en hulpbehoevende priesters bekommerden. Maar tegenwoordig neemt deze mogelijkheid steeds meer af, want na de politieke omwenteling heeft zich in Slowakije ook een maatschappelijke verandering voltrokken. De kerken worden als voorheen goed bezocht, maar er worden tegenwoordig minder kinderen geboren. Het aantal gebroken huwelijken neemt toe. Het aantal priesterroepingen neemt af, maar het aantal seminaristen van wie de ouders gescheiden zijn, stijgt daarentegen.

Om oudere priesters een zekere ouderdomsverzorging te verschaffen bepleit bisschop Judãk de bouw van een verzorgings- en verpleeghuis voor ouderen. De internationale katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood" ondersteunt dit initiatief met een bedrag van 50.000 euro.

Projectcode: 443-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.