Een huis voor de "Dienaressen van Gods plan" (Ecuador)

Project
De gemeenschap "Dienaressen van Gods plan": werd pas 15 jaar geleden gesticht. Het is allemaal begonnen in Peru in 1998 met negen jonge meisjes die hun leven in dienst van de armen wilden stellen. Nu, 15 jaar later, is hun gemeenschap niet alleen in versc
20120605ecuador015

De gemeenschap "Dienaressen van Gods plan": werd pas 15 jaar geleden gesticht. Het is allemaal begonnen in Peru in 1998 met negen jonge meisjes die hun leven in dienst van de armen wilden stellen. Nu, 15 jaar later, is hun gemeenschap niet alleen in verschillende landen in Latijns Amerika maar ook op de Filippijnen en in Angola werkzaam en zij prijst zich gelukkig met talrijke roepingen. Velen van de jonge religieuzen zijn arts, jurist, pedagoog of verpleegster. Zij zijn tussen de 18 en 44 jaar oud.

Overal waar zij werken, stellen de zusters zich in dienst van de armen, zieken en andere benadeelden.

In het aartsbisdom Guayaquil in Ecuador is de Orde sinds acht jaar vertegenwoordigd. In het begin waren er vijf zusters, intussen zijn het er al 13. Zij zorgen voor 60 meisjes met een geestelijke handicap. "In veel landen van Latijns Amerika kunnen mensen met een handicap geen steun van de staat verwachten. Als de familie arm is, hebben ze maar weinig mogelijkheden om goed voor hun gehandicapte kind te zorgen. Wij willen door ons werk ook in het algemeen de houding van de mensen ten aanzien van gehandicapte mensen veranderen. Zij hebben liefde nodig en het gevoel dat zij gewild zijn. Dan ontwikkelen ze veel meer hun talenten!", zo weten de zusters. Zij hebben in samenwerking met enkele ondernemingen bereikt dat 40 jonge vrouwen met een geestelijke handicap werk hebben en dus zelfstandiger kunnen worden. Zo maken een aantal vrouwen bijvoorbeeld de desserts voor restaurants.

De zusters helpen ook achterstandsjongeren aan een opleiding en zij leren volwassenen die nooit naar school zijn gegaan, lezen en schrijven. Bovendien zijn ze ook actief in het doorgeven van het geloof. Elke week bijvoorbeeld komen meer dan 300 kinderen naar de catechismusles. Zij organiseren bezinningsdagen voor volwassenen, jongeren en kinderen en begeleiden mensen op hun zoektocht naar God. Bovendien brengen zij huisbezoeken in de dorpen en helpen de inwoners met medicijnen en andere zaken die zij nodig hebben.

Omdat zij zelf echter nog geen eigen huis hebben dat hun niet alleen ruimte biedt om zelf in te wonen, maar ook voor hun activiteiten, hebben de zusters Kerk in Nood om hulp gevraagd. Wij hebben hun 38.000 euro beloofd.

Dit project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Uw gift zal aan dit project of aan een soortgelijk project worden besteed en de pastorale arbeid van KIN mogelijk maken.

Projectcode: 217-05-19