Een huis voor de Claretinessen (India)

Project
In Noordoost-India is de Kerk nog jong: pas in 1890 zijn er missionarissen in het gebied gearriveerd. Nu zijn er in heel Noordoost-India 15 bisdommen.
20130201india005

In Noordoost-India is de Kerk nog jong: pas in 1890 zijn er missionarissen in het gebied gearriveerd. Nu zijn er in heel Noordoost-India 15 bisdommen. Grote delen van het gebied zijn tot op heden nog zeer moeilijk toegankelijk: veel dorpen liggen in de bergen in dicht oerwoud, er zijn op veel plaatsen geen wegen, alleen smalle, modderige voetpaden. Over de bij regenval aanzwellende rivieren liggen vaak bouwvallige bruggen. Ook de wilde dieren maken de mensen het leven moeilijk. Daarbij komen ook nog de aardverschuivingen, de aardbevingen en de zware regenval.

 

De meeste mensen behoren tot verschillende etnische minderheden. Zij spreken veel verschillende talen en hebben allerlei tradities en culturen.

 

De orde van de Claretinessen kwam pas in 1984 naar Noordoost-India. Thans zijn er al 13 gemeenschappen van Claretinessen die zorg dragen voor 304 dorpen, werkzaam zijn in 42 scholen en 14 huizen hebben ingericht voor scholieren uit afgelegen dorpen, waar geen scholen zijn. Bovendien hebben zij 5 ziekenposten opgezet.

 

Sinds 2004 zijn er ook Claretinessen in Ziro, in de deelstaat Arunachal Pradesh. Zij geven onderwijs aan het St.Claret-college, zorgen voor 80 leerlingen in het meisjeshuis en bekommeren zich om zieken, kinderen en jongeren, en vooral om vrouwen die een lage maatschappelijke positie hebben en achtergesteld worden.

 

De eerste jaren woonden de zusters nog samen met de scholieren in het meisjeshuis, maar zij hadden een huis nodig dat meer geschikt was voor een leven als kloostergemeenschap. Zij hadden ruimten nodig voor gebed, voor studie, voor de ontvangst van gasten en voor het gemeenschapsleven. Bovendien moeten in Ziro ook jonge vrouwen worden opgeleid, die zich bij de gemeenschap willen aansluiten. Kerk in Nood heeft hun met 20.000 euro geholpen voor de bouw van een huis. De orde wil alle weldoeners hartelijk bedanken: "Wij vragen de Heer deemoedig dat Hij u zegent en het u allen, die aan de bouw van dit klooster hebben bijgedragen, zal vergelden. In naam van alle Claretijnse missionarissen van het St. Claret-college en van de zusters Claretinessen zou ik U voor uw gulle gaven en steun willen bedanken".

 

Dit afgeronde project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Als U een soortgelijk project wilt steunen, gelieve de hier volgende Projectcode te vermelden: 317-05-19