Een driejarig vormingsprogramma in het pastoraal centrum van het bisdom Mymensingh Bangladesh

Project
ACN-20160204bs35789

Project in Bangladesh
Er leven maar ongeveer 200.000 katholieken in Bangladesh. Zij vormen t.o.v. de gehele bevolking van meer dan 144 miljoen mensen, die voor meer dan 90% Islamitisch is, slechts een hele kleine minderheid. Bovendien is de Kerk hier nog jong. Zij is bijvoorbeeld in het gebied van Mymensingh pas honderd jaar aanwezig. Het gelijknamige bisdom werd pas in 1987 gesticht. Daarom bevindt zich nog heel veel in de opbouwfase. In dit land, dat tot de armste van de wereld behoort, is dit zonder hulp van buiten praktisch onmogelijk.

Vorming van basisgemeenschappen
De Kerk worstelt met het probleem van het tekort aan priesters. De gelovigen leven ver verspreid van elkaar, en in sommige plaatsen komt maar tweemaal per jaar een priester. Toch is de Kerk levendig omdat zij kan steunen op de inzet van vrouwelijke religieuzen en leken. Om hun opleiding te verbeteren, heeft het bisdom Mymensingh een driejarig programma gestart. De cursussen gaan over de vorming van basisgemeenschappen, de Liturgie, de eucharistische en mariale vroomheid, het rozenkransgebed in de gezinnen en over de inculturatie van de Kerk in de lokale cultuur van de inheemse bevolkingsgroep van de Garo.

Pastoraal centrum
Uit alle 15 parochies zullen momenteel één priester, een vrouwelijke of mannelijke religieus, twee catecheten, een leraar, een jongere en twee kinderen uit kerkelijke internaten aan de cursussen deelnemen. Omdat het pastoraal centrum van het bisdom per keer maar 60 personen kan herbergen, worden de cursussen in twee groepen gegeven.

Steun voor onkosten
De deelnemers noch het bisdom kunnen de onkosten van dit programma alleen opbrengen. Voor eten en onderdak, voor de reis, het werkmateriaal en een financiële vergoeding voor de sprekers, heeft de bisschop Kerk in Nood om steun verzocht. Wij helpen met 7.340 euro.

Projectcode: 342-08-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/