Een driejarig pastoraal programma in het bisdom Baruipur naar aanleiding van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Project
ACN-20140617INDI10323

Project in India
Bisschop Salvadore Lobo van Baruipur houdt heel veel van de armen en misdeelden. Als jonge seminarist had hij Moeder Teresa ontmoet, waarna hij besloot als vrijwilliger in het sterfhuis „Kaligat“ in Calcutta de stervenden te gaan wassen. Deze ervaring heeft hem voor het leven getekend.

Moeilijk bereikbaar
In zijn bisdom, dat door armoede wordt gekenmerkt, wordt het door Paus Franciscus uitgeroepen Heilig Jaar van de Barmhartigheid zeer intensief beleefd. De bisschop heeft bijvoorbeeld een kerk ingewijd die is toegewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid. Om de plaats te bereiken was hij drie uur met de auto en nog een uur met de boot onderweg, want de kerk staat op een eiland in de rivier. Veel plaatsen in zijn bisdom zijn moeilijk bereikbaar.

Barmhartigheid
Wat de bisschop het meest na aan het hart ligt, is dat de mensen zich de boodschap van de barmhartigheid van God werkelijk eigen maken. Daarom zal er niet alleen in het jaar van de barmhartigheid, maar in totaal drie jaar lang een pastoraal programma worden uitgevoerd, dat de mensen in de geest van liefde, vrede en wederzijdse vergeving moet laten groeien. Er zullen verschillende cursussen, workshops, retraites en bijeenkomsten worden gehouden voor de diverse doelgroepen.

Ervaren dat God van hen houdt
Het zwaartepunt ligt daarbij op het werk met de kinderen. De Kerk heeft in het gebied maar weinig eigen katholieke scholen, zodat de kinderen vaak te weinig religieuze begeleiding krijgen. Daarbij komt de invloed van de moderne media. Veel kinderen brengen hun tijd door voor de televisie of met computerspelletjes en gaan steeds minder vaak naar de kerk. Daarom moet het werken met kinderen en jongeren worden geïntensiveerd, zodat ze in het geloof worden geworteld. Ook voor vrouwen moeten er speciale programma’s komen, want zij worden vaak nauwelijks gesteund, worden in de samenleving niet hoog aangeslagen en hebben geen grote eigenwaarde. Daarbij komt nog dat de katholieke gelovigen vaak tot etnische minderheden behoren die in de Indische samenleving sowieso volledig onderaan staan. Juist deze mensen, die zo worden benadeeld, moeten dieper leren ervaren dat God van hen houdt.
Kerk in Nood ondersteunt het pastorale programma van het bisdom Baruipur met 30.000 euro.

Projectcode: 317-08-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood