Een dorpskapel in Atuahenekrom

Project
Toen in het begin van de 20e eeuw de eerste missionarissen in het gebied van het huidige Ghana aankwamen, zag het er niet naar uit dat ze veel succes zouden hebben: de mensen wilden het Christendom niet aannemen...
 

20111101_ghana_03

Toen in het begin van de 20e eeuw de eerste missionarissen in het gebied van het huidige Ghana aankwamen, zag het er niet naar uit dat ze veel succes zouden hebben: de mensen wilden het Christendom niet aannemen, en de meeste missionarissen stierven al na verloop van enkele weken aan ziekten en ondervoeding. Dat de Katholieke Kerk zich toch heeft verbreid en tegenwoordig meer dan 18% van de inwoners van het land katholiek is, mag wel een wonder worden genoemd. Er heerste destijds een grote droogte in Ghana. Mensen en dieren stierven van de dorst, de planten verdorden. De medicijnmannen probeerden alles om regen te voorschijn te toveren, maar er viel geen druppel regen uit de hemel. Noodgedwongen wendden ze zich tot een christelijke missionaris. Deze bad, en een half uur later spatte de regen op de aarde.

Sociale en pastorale projecten

Ook in onze tijd zijn nog missionarissen werkzaam in Ghana. Een van hen is de uit Italië afkomstige Franciscaner pater Martino Corazzin, die sinds 1991 daar werkt en in de loop der tijd ontelbare sociale en pastorale projecten heeft gestart. Hij is pastoor van de parochie van het Heilig Hart van Jezus in Sunyani in Centraal Ghana. Deze parochie strekt zich niet alleen uit over drie stadsdistricten, maar er horen ook nog negen externe parochies bij. Pater Martino houdt van de mensen met wie hij samenleeft. De ogen van deze stille priester beginnen te stralen als hij aan zijn parochie denkt. Dat het klimaat met een luchtvochtigheid van 95%, moeilijk te verdragen is en er ziekten zoals malaria heersen, verandert niets aan zijn liefde voor Ghana. "De Afrikaanse ziel is een spirituele ziel. Ik heb hier nog nooit meegemaakt dat iemand in opstand kwam tegen God, als iets verkeerd afliep. Zelfs bij de ergste slagen van het lot danken de mensen God. Ik heb vaak meegemaakt dat de zieken en de armen hun nood zelfs als geschenk van God aanvaarden."

Catechese

En de parochie is zeer levendig: zowel in Sunyani zelf als in de buitenparochies wordt regelmatig catechese gegeven. Die lessen werpen veel vruchten af, en veel mensen – volwassenen zowel als jongeren – hebben zich al laten dopen. Al deze vreugdevolle ontwikkelingen leiden echter ook tot problemen, want ondertussen is de dorpskapel veel te klein, en er zijn teveel gelovigen die de Eucharistievieringen graag bij willen wonen. Een van de dorpen is Atuahenekrom. Het ligt 31 kilometer verwijderd van de plaats waar de pastorie gevestigd is. Het dorp heeft 2500 inwoners, van wie de helft jongeren en kinderen zijn. Er zijn hier tien verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd. Behalve de Katholieke Kerk zijn er nog zeven verschillende protestante kerkgenootschappen, en ook moslims. Vooral de protestante genootschappen zijn zeer actief. Om ervoor te zorgen dat de katholieke gelovigen niet naar deze genootschappen overstappen, moet de Katholieke Kerk hen sterken in hun geloof. Daarom is het van belang dat de gelovigen over een godshuis kunnen beschikken, waar zij voor de viering van de H. Mis samen kunnen komen. Pastoor Martino Corrazin zou daarom voor de katholieken van Atuahenekrom een nieuwe kapel willen bouwen. Wij hebben hem daarvoor 25.000 euro beloofd.

Code: 121-01-19


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.