Een dak voor een dorpskapel (Ghana)

Project
De parochie van St Joseph is een van de acht parochies in het bisdom Yendi in het noorden van Ghana. In 1933 zijn de Witte Paters (Missionarissen van Afrika) daar komen werken. De parochie, die gelegen is in de stad Bimbilla, heeft er tegenwoordig nog een
20120702Ghana016

De parochie van St Joseph is een van de acht parochies in het bisdom Yendi in het noorden van Ghana. In 1933 zijn de Witte Paters (Missionarissen van Afrika) daar komen werken. De parochie, die gelegen is in de stad Bimbilla, heeft er tegenwoordig nog eens 30 externe locaties bij en omvat in totaal 4.500 katholieken. De meerderheid van de bevolking is moslim of hangt een van de traditionele Afrikaanse godsdiensten aan. Er zijn ook enkele protestanten en leden van Evangelische Pinkstergemeenschappen.

Het is een arm en verwaarloosd gebied. De mensen leven er en onderhouden hun gezinnen van wat zij zelf kunnen verbouwen vooral de zetmeelrijke yam, gierst en bonen. Zij ontwortelen en bewerken hun kleine stukjes grond met houwelen en kapmessen. Zij kunnen zich niet de aankoop – zelfs niet de huur – van een ploeg veroorloven. Er is geen irrigatiesysteem, zodat deze kleine boeren volledig afhankelijk zijn van de regenval op het juiste moment. Sommigen van hen houden zich bezig met traditionele weefambachten, en veel vrouwen proberen wat groenten te verbouwen, die ze langs de kant van de weg verkopen. Weer anderen proberen de eindjes aan elkaar te knopen door eenvoudige goederen te verhandelen, en soms reizen ze lange afstanden om hun goederen op markten te verkopen.

De Kerk helpt deze mensen waar mogelijk. Behalve met zijn pastorale taak houdt het bisdom zich ook bezig met het besturen van scholen, het verlenen van medische zorg en helpt het putten en pompen in de dorpen te bouwen, zodat daar tenminste schoon drinkwater is en de vrouwen en kinderen geen uren in de hitte hoeven te lopen om water te halen en weer terug te dragen. Het bisdom helpt ook vrouwen door hen te leren naaien en brood te bakken. Daarmee kunnen ze wat geld verdienen en hun gezinsinkomen verhogen. In het bisdom Yendi heersen traditionele culturele denkbeelden en vrouwen en kinderen staan in zeer laag aanzien. De vrouwen is het niet geoorloofd enig bezit te hebben en zij worden gezien als eigendom van hun vaders en echtgenoten, zo vertelt Pater Joseph Kofi Sukpe, de parochiepriester. Veel meisjes worden al heel long uitgehuwelijkt aan mannen die veel ouder zijn dan zij. De rol van de vrouw is beperkt tot die van moeder en de zorg voor haar man.

Een van de externe locaties van de parochie is het dorp Bilmado. Het begon hier allemaal met drie of vier vrouwen die met hun kinderen samen kwamen om te bidden. Langzamerhand kwamen er steeds meer mensen bij en op een gegeven moment bouwden de gelovigen hun eigen kleine kapel van precies hetzelfde materiaal als hun eigen lemen hutten. Een paar jaar later is deze kapel al te klein geworden, omdat er steeds meer mensen naar de gebedsbijeenkomsten komen. Het aantal katholieken groeit ook en met Pasen dit jaar werden hier 25 mensen gedoopt. Maar de oude kapel is niet alleen veel te klein, een ander probleem is ook dat het gebouw ondertussen erg in verval is geraakt, zo vertelt ons Pater Joseph. Eigenlijk bestaat het gevaar dat het in het volgende regenseizoen helemaal zal instorten, want deze traditionele hutten van leem en hout worden meestal door regen verwoest en in een paar jaar tijd eten de termieten er doorheen. Dus nu zijn ze begonnen samen een stevige en permanente kapel te bouwen. Maar ze zijn erg arm en er is niet genoeg geld. Wij hopen daarom dat we de katholieke gelovigen in Bilmado kunnen helpen met een subsidie van 10.000 euro, zodat zij hun kapel van St.Petrus kunnen afmaken.

"Dit project is een voorbeeld van wat ons werk inhoudt. Uw donatie zal hieraan of aan een ander soortgelijk project worden toegekend dat in overeenstemming is met de pastorale prioriteiten van Kerk in Nood"

Projectcode: 121-01-19