Een boek over de cultuur van de Makua (Mozambique)

Project
Mozambique is het op vier na armste land ter wereld. De burgeroorlog die tussen 1977 en 1992 heeft gewoed, heeft het in zuidelijk Afrika gelegen land verwoest en volledig leeggezogen. Er vielen bijna 900.000 doden, veel mensen werden kreupel door landmijn
20090624mozambique002

Mozambique is het op vier na armste land ter wereld. De burgeroorlog die tussen 1977 en 1992 heeft gewoed, heeft het in zuidelijk Afrika gelegen land verwoest en volledig leeggezogen. Er vielen bijna 900.000 doden, veel mensen werden kreupel door landmijnen, 5 miljoen leven als vluchtelingen in eigen land, terwijl 1,7 miljoen mensen naar het buitenland zijn gevlucht. De verwoesting van de infrastructuur en deze omkering van alle waarden hebben het land in diepe ellende gestort. De re-integratie van de vluchtelingen en de wederopbouw zijn uitdagingen die het land nauwelijks kan overzien.

Mozambique is daarbij een land dat toekomst moet bieden aan haar jonge bevolking: van de 23,5 miljoen inwoners is 46% jonger dan 15 jaar, de gemiddelde leeftijd bedraagt 16,8 jaar. De vooruitzichten van de jongeren zijn echter slecht. Schoolverlaters, te vroege huwelijken, de vernietiging van de traditionele waarden, de ontworteling ten gevolge van de burgeroorlog, alles leidt ertoe dat de jongeren geen toekomstverwachtingen hebben.

Er worden in Mozambique ongeveer 40 verschillende talen gesproken en er leven veel verschillende bevolkingsgroepen.. De meerderheid wordt echter gevormd door degenen die tot de bevolkingsgroep van de Makua behoren. Pater Elia Ciscato, een missionaris met jarenlange ervaring, heeft een boek geschreven over de cultuur van de Makua. Dit is in tweeërlei opzicht van belang: ten eerste is het een belangrijk instrument dat missionarissen kan helpen om de mensen aan wie zij zielzorg bieden, beter te begrijpen. Ten tweede kan het ook de bevolking zelf helpen om iets van haar wortels terug te vinden. Want veel traditionele waarden en kennis die vroeger door ouders en grootouders werden doorgegeven, raken nu in vergetelheid.

"Kerk in Nood" ondersteunt het drukken van 1000 exemplaren van dit boek met 1.000 Euro.