Een auto voor het priesterseminarie St. Anthony in Ntungamo (Tanzania)

Project
Weer klopt er iemand 's nachts aan bij de deur van het priesterseminarie St. Anthony in Ntungamo. Er ligt een vrouw in barensweeën en er zijn complicaties. Het gaat om leven en dood. De vrouw moet met spoed naar het ziekenhuis. Er is in de hele omgeving m
20130218Tanzania004

Weer klopt er iemand ‘s nachts aan bij de deur van het priesterseminarie St. Anthony in Ntungamo. Er ligt een vrouw in barensweeën en er zijn complicaties. Het gaat om leven en dood. De vrouw moet met spoed naar het ziekenhuis. Er is in de hele omgeving maar één auto: de auto van het seminarie. Weer eens konden de medewerkers van het seminarie alleen maar bidden, dat ook deze keer alles goed gaat en de auto niet onderweg blijft steken. Want de Landcruiser is al 19 jaar oud. Gezien de slechte omstandigheden van de wegen is het een wonder dat hij het nog altijd doet.

De auto wordt niet alleen gebruikt als het seminarie hem nodig heeft, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke grootschalige inkopen, het vervoer van materiaal, enz., maar hij wordt vaak ook als "ziekenwagen" gebruikt. Want het is de enige mogelijkheid om zieken in de zeven km. verderop liggende stad te brengen, waar een ziekenhuis is. Het seminarie is geen afgesloten eiland, dat alleen voor zichzelf bestaat, integendeel, het seminarie helpt de lokale bevolking die in zeer grote armoede en ellende leeft. Als de priesters, zusters en studenten van het seminarie hen niet zouden helpen, zou niemand het doen.
Het stokoude voertuig dat vaak levens redt, verbruikt zeer veel brandstof, die ook in Afrika steeds duurder wordt, en bovendien kleeft er een veiligheidsrisico aan. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als het de geest geeft in dit verlaten gebied, als het bij een patiënt om leven en dood gaat.
De rector van het seminarie, Vitus Mrosso, schrijft aan Kerk in Nood: "Wij hebben dringend een nieuwe auto nodig, een die ons niet in de problemen brengt en ons in staat stelt om ook in de toekomst weduwen, wezen, zwangere vrouwen en armen in de naburige dorpen te helpen, wat we al doen sinds het seminarie werd opgericht. Wij hopen dat onze bescheiden bedelbrief een plaats vindt op uw bureau en in uw hart."
Het seminarie werd in 1964 gesticht. Momenteel bereiden zich daar 84 seminaristen uit 24 bisdommen voor op het priesterschap. Er werken 10 priesters en 8 religieuzen in het seminarie, dat aan de oever van het Victoriameer in het bisdom Bukoba in het noorden van Tanzania ligt.
Wij hopen dat het verzoek van de rector weerklank vindt in de harten van onze weldoeners, en hebben 20.000 euro voor een terreinwagen beloofd.

Dit project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Uw gift zal aan dit project of aan een soortgelijk project worden besteed en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.

Projectcode: 154-02-29