Een auto voor een parochie in het bisdom San Miguel(El Salvador)

Project
32 jaar geleden werd aartsbisschop Oscar Romero van San Salvador vermoord. Hij klaagde de sociale onrechtvaardigheden in dit land aan en bekritiseerde de bloedige moorden en het oligarchische regime, dat hij verantwoordelijk achtte voor de armoede en nood
20120301Salvador003

32 jaar geleden werd aartsbisschop Oscar Romero van San Salvador vermoord. Hij klaagde de sociale onrechtvaardigheden in dit land aan en bekritiseerde de bloedige moorden en het oligarchische regime, dat hij verantwoordelijk achtte voor de armoede en nood waarin de bevolking gehouden werd. Hoewel hij ervan werd beschuldigd een vorm van politieke bevrijdingstheologie te prediken, was zijn stem desalniettemin de stem van een herder die bezorgd was om het heil van zijn kudde. Door het verdedigen van de menselijke waardigheid en de strijd voor sociale rechtvaardigheid is de Kerk een doorn geworden in het vlees van de leiders van het land. Een beroemde affiche uit deze periode had het opschrift "Be a patriot – kill a priest!" ("Als je van je vaderland houdt, dood dan een priester!")

Elke dag kwamen armen en rijken hem vragen om te bemiddelen voor vrienden en bekenden die gevangen waren genomen. Want het machtigste wapen van de bisschop waren de woorden die hij vanaf de preekstoel sprak, als hij de misdadigers uitdaagde door namen te noemen en martelingen, ontvoeringen en moorden aan de kaak stelde.

Op 24 maart 1980 las hij de H. Mis voor de zielenrust van zijn overleden moeder. Ondanks dat zijn vrienden hem hadden gewaarschuwd en gesmeekt, omdat zij bang waren dat er een aanslag op zijn leven zou worden gepleegd en probeerden hem ervan af te laten zien, ging hij door met de Misviering. Hij werd beschoten door een sluipschutter en raakte dodelijk gewond toen hij na de preek terugliep naar het altaar. Zijn begrafenis werd een demonstratie van de bevolking die ruw werd verstoord door bommen en kogels. Het bloed van deze bisschop die als martelaar stierf, is nu vermengd met dat van honderden andere katholieken die nu in vrede rusten, gewassen door het bloed van "El Salvador" – De Heiland.

Ook nu nog staat de Kerk van dit kleine land in Midden-Amerika aan de zijde van de armen en zwakken, zeker ook het bisdom van San Miguel in het oosten van het land, het bisdom waar Aartsbisschop Romero oorspronkelijk vandaan kwam. Drie jaar geleden werd hier een nieuwe parochie gesticht, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Smarten. Zij bestrijkt een groot voornamelijk plattelandsgebied, waar ongeveer 18.000 mensen wonen, vooral gezinnen die in grote armoede leven. Vorig jaar werd het gebied getroffen door zware tropische stormen, waardoor de mensen nog armer werden dan ze al waren. Pastoor Ramón Obdulio Lara Palma heeft dringend een auto nodig, zodat hij de verst afgelegen dorpen in de parochie kan bereiken. "Kerk in Nood" helpt hem met 13.700 euro.

Projectcode: 218-01-29

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.