Een auto voor een "Boerderij van de hoop" (Guatemala)

Project
Dit is een verhaal dat ver in het verleden teruggaat: Hans Stapel uit Paderborn was nog een kleine jongen, toen hij voor de eerste keer Pater Werenfried van Straaten, de welbekende "Spekpater", stichter van Kerk in Nood, ontmoette. Aan het einde van de j
ACN-20140612guatamala10103

Project in Guatemala
Dit is een verhaal dat ver in het verleden teruggaat: Hans Stapel uit Paderborn was nog een kleine jongen, toen hij voor de eerste keer Pater Werenfried van Straaten, de welbekende "Spekpater", stichter van Kerk in Nood, ontmoette. Aan het einde van de jaren ’50 gooide hij na enige aarzeling niet de halve maar de hele inhoud van zijn spaarvarken in de beroemde "miljoenenhoed", waarmee Pater Werenfried tijdens zijn leven voor de armen van de wereld bedelde.

Boerderijen van de hoop
Later werd Hans Stapel Franciscaan en ging hij als missionaris naar Brazilië. Daar ontmoette hij Christus in de gedaante van de drugsverslaafden en in 1983 stichtte hij als antwoord op deze roeping de "Fazendas da Esperanca", ("Boerderijen van de hoop"), boerderijen waar drugsverslaafde jongeren de weg terugvinden naar een waardig bestaan. Het succescijfer bedroeg meer dan 84% en dat werd behaald zonder vervangende drugs, medicinale behandeling of hulp van psychologen. In plaats daarvan moeten de jongeren gezamenlijk in hun levensonderhoud voorzien. Daardoor ervaren zij, dat iedereen belangrijk is, want anders kan een gemeenschapsleven niet slagen. Elke woongroep heeft een specifieke taak, die afhankelijk van de ligging van de Fazenda en al naar gelang de afzetmogelijkheden heel verschillend kan zijn.

De gehele mens omvattend
Elke morgen verzamelen de aparte woongroepen zich, om een stuk uit de Bijbel te lezen. Dan wordt een Bijbelpassage uitgekozen, die de bewoners gedurende de dag kunnen overwegen. Iedereen neemt zich iets voor. Vaak zijn het kleine stapjes: niet tegen niemand uitvallen of niet agressief worden. Er bestaat een gezegde: "de gestage druppel holt de steen uit", en op die manier verandert er dus veel. ‘s Avonds komt de woongroep weer bij elkaar en dan wisselen ze de ervaringen van de dag met elkaar uit, welke problemen ze zijn tegengekomen, maar ook welke vooruitgang ze hebben gemaakt. Pater Hans Stapel zegt daarover: "We moeten de mensen wat geven dat nog meer de gehele mens omvattend is dan drugs – het geloof in Jezus Christus!"

Een echt spiritueel centrum
Ondertussen bestaan deze Fazendas al in tien landen. Enkele jaren geleden werd in Guatemala de eerste Fazenda voor jonge mannen gesticht. Maar er was ook behoefte aan een tehuis voor vrouwen en meisjes, en zo ontstond er in de buurt van de eerste Fazenda een tehuis voor meisjes. Al snel nadat het gebouw was gerenoveerd, trokken de eerste 14 drugsverslaafde meisjes en vrouwen erin. Er ontstonden werkruimtes, een mooie kapel en een met liefde aangelegd en verzorgd buitengebied met paden en gazons, met zelfs een kleine vijver met vissen, hoewel het gebied eromheen woest is en droog. Ondertussen is de instelling ook voor bewoners uit de omgeving een oase geworden, en veel mensen uit de parochie komen hier graag naar toe om aan het leven van de jonge vrouwen deel te nemen. Zo is er een echt spiritueel centrum ontstaan.

Een auto
Wat het tehuis nu nog mist, is een auto. In het begin, toen er nog niet zoveel mensen op de Fazenda leefden en werkten, was het nog mogelijk om het openbaar vervoer te gebruiken of vrienden om hulp te vragen. Maar het is nu niet meer mogelijk om op die manier de bijna dagelijks noodzakelijke ritten te kunnen maken. Inkopen, artsenbezoeken, afspraken bij banken of andere bijeenkomsten – dat allemaal kan zonder auto moeilijk worden uitgevoerd. Kerk in Nood helpt daarom met 20.000 euro.

Projectcode: 219-29-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.