Een auto voor de "Zusters van O.L.V van Barmhartigheid" (Argentinië)

Project
Sãenz Peëa ligt in een slecht ontsloten gebied in Noord-Argentinië, in het zogenaamde Chacogebied, een gebied dat bestaat uit droogbossen en savannes. Het bisdom omvat een oppervlakte van ongeveer 71.000 km². Hier leven, in erbarmelijke omstandigheden, de
20120312argentina006

Sãenz Peëa ligt in een slecht ontsloten gebied in Noord-Argentinië, in het zogenaamde Chacogebied, een gebied dat bestaat uit droogbossen en savannes. Het bisdom omvat een oppervlakte van ongeveer 71.000 km². Hier leven, in erbarmelijke omstandigheden, de nakomelingen van verschillende Indianenstammen die al jarenlang worden gemarginaliseerd. Hun huizen bestaan vaak uit simpele zeilen die tussen de bomen worden gespannen. Houten stokken die bij elkaar zijn gebonden, doen dienst als bedden. Hun kinderen zijn ondervoed, vele zijn vermagerd tot op het bot, hun maaltijden bestaan uit in water doorweekt meel.

 

Genegeerde rechten
Voordat in het midden van de 20e eeuw missionarissen het Chacogebied voor het eerst bezochten, leefden de Indianenstammen als nomaden. Tegenwoordig leven zij zich nog steeds van de jacht en van wat zij verzamelen. De zich steeds verder uitbreidende grote agrarische bedrijven en de kleine boeren beperken hun levenswijze echter steeds meer. De runderen en geiten van de kleine boeren vreten het woud kaal, de agrarische bedrijven kappen om sojaplantages aan te leggen. Deze bedreiging voor de Indianenstammen zal niet zo snel veranderen, omdat de laatste jaren het klimaat in het Chacogebied vochtiger en de bodem vruchtbaarder is geworden. Het is echter tot op heden niet duidelijk hoe het zit met de rechten van de indianenstammen op dit land. De Argentijnse regering heeft een overeenkomst geratificeerd, waarin de bescherming en de rechten van de inheemse volkeren op hun land wordt gegarandeerd. Dit Verdrag lappen de provinciale regering en de agrarische bedrijven echter aan hun laars. Totdat er een oplossing is, moeten de Indianen altijd heel ver lopen om brandhout te halen. Zij worden met de hongerdood bedreigd.

 

Hulp is van onschatbare waarde
Al sinds jaren steunt Kerk in Nood het werk van verschillende vrouwelijke religieuze gemeenschappen in deze regio, die "waarschijnlijk de armste regio van het land is", zoals de afgezand van Bisschop Marcelo Madero aangeeft. Tot het bisdom behoren 23 parochies en ongeveer 300 kleinere gemeenschappen met enkele kleine kapellen, vele ontbreekt het aan voldoende infrastructuur. Voor de 34 priesters van het bisdom is de hulp van de ongeveer 85 actieve kloosterzusters van onschatbare waarde. Tijdens een bezoek aan het internationale centrum van Kerk in Nood benadrukt bisschop Hugo Nicolãs Barbaro hoe onmisbaar het werk van de zusters is. "Nogmaals zou ik mijn dankbaarheid aan Kerk in Nood en haar vrijgevige weldoeners voor hun onschatbare ondersteuning van ons werk in dit gebied willen uiten", zei hij. "Ik sluit allen in mijn gebeden in en bid God dat Hij u zegent."

 

Zusters ter ondersteuning
Omdat er in enkele parochies geen inwonende priester is, hebben de kloosterzusters belangrijke pastorale en sociaal- charitatieve taken. Zij vieren Woorddiensten, geven catechese, organiseren de voorbereiding op de sacramenten, werken als onbezoldigde leraressen en bezoeken arme gezinnen en oude en zieken mensen in de moeilijk toegankelijke dorpen in het Chacogebied; verder bezorgen zij hun levensmiddelen en medicijnen, kortom, zij doen veel voor de extreem arme inheemse bewoners van dit gebied.

 

Grote afstanden, vervoer noodzakelijk
Onder de zusters zijn ook drie "Zusters van O.L.V van Barmhartigheid", die een jaar geleden vanuit Columbia naar Cozuela zijn getrokken. Zij werken als onderwijzeressen en catecheten en verzorgen regelmatig een religieus programma op de lokale radiozender. Daarvoor moeten zij dagelijks meerdere kilometers afleggen, want elke van hun arbeidsplaatsen ligt in een cirkel van 70 km afstand. Ze hebben dus dringend een auto nodig. Kerk in Nood zou graag een bijdrage van 6.000 euro willen geven voor de aanschaf van een geschikt voertuig.

 

Projectcode: 209-05-29

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.