Een auto voor de zusters Ursulinnen in Minsk

Project
De zusters Ursulinnen van het Heilig Hart van Jezus verzorgen in de hoofdstad Minsk het onderwijs voor een groot aantal kinderen. Een aantal kinderen woont in de dorpen buiten de stad. Om de kinderen van huis naar school te brengen, hebben de zusters eenDe zusters Ursulinnen van het Heilig Hart van Jezus verzorgen in de hoofdstad Minsk het onderwijs voor een groot aantal kinderen. Een aantal kinderen woont in de dorpen buiten de stad. Om de kinderen van huis naar school te brengen, hebben de zusters een betrouwbare auto nodig.

Eeuwenoude congregatie
De religieuze orde van de Ursulinnen bestaat al sinds de 16e eeuw, toen zuster Angela Merici de religieuze gemeenschap in Italië oprichtte. De zusters richten zich vooral op het christelijk onderwijs voor kinderen en werken daarnaast met families. De zusters zijn sinds 1995 aanwezig in Wit-Rusland, en sinds twee jaar in de hoofdstad Minsk. Hun klooster dient als school en als jongerencentrum.

Ophaalservice
Iedere dag halen de zusters de schoolkinderen op uit de omringende dorpen die soms wel 20 kilometer ver weg liggen. In het klooster volgen de kinderen christelijk onderwijs en krijgen zij een warme maaltijd. Om dit te kunnen blijven doen, hebben de zusters een betrouwbare auto nodig om de kinderen te halen en te brengen. De moeder-overste van de Ursulinnen in Minsk, zuster Czeslawa Nowicka, vraagt daarom om financiële hulp.

Kerk in Nood heeft zuster Czeslawa € 25.000,- beloofd om het vervoer van de schoolkinderen mogelijk te blijven maken. Helpt u mee?