Een auto voor de Zusters Missionarissen van het Allerheiligst Sacrament (Libanon)

Project
De Congregatie van de Zusters Missionarissen van het Allerheiligst Sacrament werd in 1966in Libanon gesticht. De zusters hebben niet alleen een speciaal charisma, geschaard als zij zijn rondom de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, maar zij zijn o
ACN-20141203Lebanon16837


De Congregatie van de Zusters Missionarissen van het Allerheiligst Sacrament werd in 1966in Libanon gesticht. De zusters hebben niet alleen een speciaal charisma, geschaard als zij zijn rondom de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, maar zij zijn ook op allerlei manieren betrokken bij het werk ter ondersteuning van jonge meisjes en vrouwen.

De zusters zijn op vele gebieden werkzaam
Zij zorgen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte meisjes, leiden scholen – met inbegrip van kostscholen, waar wezen en meisjes vanuit allerlei verschillende gezinsomstandigheden worden ondergebracht – en zij wijden zich aan het onderwijzen van praktische vaardigheden aan meisjes en jonge vrouwen, zoals naaien, borduren, computervaardigheden, bakken en het maken van snoepgoed. Zij runnen ook een EHBO-post en een kliniek op het platteland die regelmatig wordt bezocht door de zieken en behoeftigen uit de 30 dorpen in het omliggende gebied. Er wordt regelmatig spreekuur gehouden door verschillende gekwalificeerde dokters.Bovendien zijn de zusters werkzaam in de parochies, waar zij catechese geven en andere pastorale taken uitvoeren.

Noodzaak van een auto
Om al die taken te kunnen uitvoeren hebben zij een auto nodig. Zij schrijven: "De mensen voor wie wij werken, behoren tot de armste mensen in Libanon. Velen van hen zijn voor de oorlogen in het gebied gevlucht, zoals bijvoorbeeld uit het buurland Syrië. De auto’s die wij momenteel bezitten, zijn al extreem oud en blijven vaak stilstaan. Wij hebben er bijvoorbeeld een die uit 1985 stamt en die al 500.000 km gereden heeft. Als de auto’s stil komen te vallen, dan is dat in twee opzichten een probleem: ten eerste kunnen we ons werk niet doen, omdat we niet op onze plaats van bestemming kunnen komen, en ten tweede zijn de zusters in gevaar, als de auto plots tot stilstand komt en zij de controle over het stuur verliezen, of wanneer ze aan de kant van de weg komen te staan, omdat de auto niet meer rijdt." Wij zouden met 19.000 euro willen helpen.

Projectcode: 326-05-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/