Een auto voor de parochie van Khaneval(Pakistan)

Project
20120109pk017

Project in Pakistan
Het bisdom Multan strekt zich uit over een gebied, dat met meer dan 98.000 km² groter is dan Oostenrijk. Er leven in dit gebied 7,5 miljoen mensen, van wie er 200.000 Katholiek zijn. Het bisdom is ingedeeld in 18 parochies, die uitgestrekte gebieden bestrijken.
De meeste gelovigen zijn arm, maar, zegt Bisschop Benny Mario Travas, zij zijn „rijk met hun katholieke geloof“. Zij voelen zich nauw met de Kerk verbonden en praktiseren hun geloof met vreugde.

Onvermoeibaar
De priesters zijn onvermoeibaar onderweg om hun gelovigen, die zo weid verspreid leven, te bezoeken, met hen de H. Mis te vieren en hun de sacramenten toe te dienen. Zo behoren tot de parochie van Khaneval nog 14 andere plaatsen, die zeer ver weg liggen van het centrum van de parochie. Pastoor Asif Malik moet elke zondag vijf heilige missen lezen, in plaatsen die gedeeltelijk precies in tegenovergestelde richtingen van elkaar liggen. Op Pasen, Kerstmis of in de Goede Week, kunnen niet alle plaatsen op tijd worden bereikt. Naast zijn werkzaamheden in de parochie doceert de jonge priester ook nog aan het seminarie van Multan.

Ongeluk
Het vorig jaar heeft een van de priesters echter een ongeluk gehad met de auto, die ook door pastoor Malik wordt gebruikt. Als door een wonder werd niemand die bij het ongeluk betrokken was, gewond, maar de auto was min of meer rijp voor de schroot.

Nieuw voertuig
Zonder auto is de zielzorg in dit gebied echter onmogelijk. Daarom heeft bisschop Travas een dringend verzoek om hulp gericht tot Kerk in Nood. Wij helpen met 9.400 euro.

Projectcode: 328-01-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/