Een auto voor de parochie in Gojra (Pakistan)

Project
De stad Gojra in het bisdom Faisalabad heeft vier jaar geleden door een treurige gebeurtenis in de hele wereld de voorpagina's van de kranten bereikt: alles begon heel onschuldig. Op 30 juli 2009 zou er een bruiloft worden gevierd in een dorp in de buurt
ACN-20130927pakistan01151

De stad Gojra in het bisdom Faisalabad heeft vier jaar geleden door een treurige gebeurtenis in de hele wereld de voorpagina’s van de kranten bereikt: alles begon heel onschuldig. Op 30 juli 2009 zou er een bruiloft worden gevierd in een dorp in de buurt van Gorja. Met tromgeroffel werd de bruidegom voor het huis van de bruid verwelkomd. Christelijke kinderen verscheurden kranten en een paar oude boeken om er confetti van te maken. Het zou een vrolijk feest worden. Maar het liep heel anders. Want tussen het oud-papier zaten ook bladzijden waarop Koranverzen stonden. Enkele moslims hadden dat gezien en enige tijd later riep de moellah door de luispreker van de moskee, zodat het in het gehele dorp te horen was, dat de Koran was geschonden. Een woedende menigte heeft daarna 80 huizen van christenen en twee kleine protestante kerken in brand gestoken.
De volgende dag sprong de verontwaardiging over op Gojra hoewel daar niets was gebeurd. Drieduizend opgezweepte moslimfanatici bestormden gewapend met stokken en wapens de christelijke wijk. De trieste balans was: 105 huizen van christenen werden platgebrand. Hier vielen ook doden: een gezin van 8 personen werd in hun huis opgesloten en kwam om in de brand. Volgens de toenmalige bisschop Joseph Coutts (ondertussen aartsbisschop van Karachi) stak achter het geweld een militante groep islamisten, die Pakistan wil zuiveren van alle christenen. "De regering heeft de afgebrande huizen tenminste weer opgebouwd", zegt hij. En hij heeft nog iets positiefs te melden: "Twee moellah’s hebben zich een jaar later verontschuldigd voor de overval." Een van hen heeft er zelfs een gedicht over geschreven.
Het is ook aan de zeer sterke politieaanwezigheid te danken dat het momenteel rustig is en dat er niet meer overvallen hebben plaats gevonden. Het parochiehuis, de kerk en het klooster van de zusters staan nog steeds onder politiebescherming.
Desalniettemin: de katholieken in de H. Hartparochie beleven hun geloof met grote intensiteit. Jongstleden september hebben zij nog een groot feest gevierd, om het beeld van het Kindje Jezus van Praag in hun parochie welkom te heten. Meer dan 300 kinderen en jongeren, talrijke volwassenen en 8 priesters namen deel aan de viering. Om te beginnen werd het Kindje Jezus in een grote processie naar de kerk gebracht, waar het werd uitgestald. Kinderen speelden scènes uit de Kindheid van Jezus en zeiden begroetingsverzen op en zongen hymnes. Er was catechese met als thema "het Jaar van het Geloof", en er waren gelovigen die getuigenis aflegden van wonderbaarlijke gebeurtenissen die zij in hun leven mochten ervaren, dankzij het Kind Jezus. De verering tot het Kindje Jezus van Praag verbreidt zich de laatste tijd in Pakistan steeds meer. Gojra is de tweede plaats in dit land waar feestelijk een afbeelding van het wereldberoemde genadebeeld werd ingewijd.
De parochie omvat echter een reusachtig gebied en de priesters hebben er hun handen vol mee. Pater Younis Inayat is verantwoordelijk voor een groot gebied binnen de parochie en is tegelijkertijd directeur van een katholieke school. Hij bezit tot nu toe alleen een motorfiets om zich te verplaatsen. Hij moet 60 km. en meer afleggen om de dorpen te bereiken, die tot het gebied horen waar hij de zielzorg verleent. Met alleen een motorfiets is dat is heel moeilijk. Bovendien is het ‘s nachts ook nog eens gevaarlijk, want er worden steeds roofovervallen gepleegd.
Wij willen hem met 10.000 euro helpen voor de aankoop van een auto, zodat hij voor zijn gelovigen in de vele wijdverspreide dorpen kan zorgen.
Projectcode: 328-01-29
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.