Een auto voor de broeders van de H. Charles Lwanga (Kenia)

Project
De Broeders van de H. Charles Lwanga vormen een jonge inheemse Congregatie. Zij werden in 1927 door een Missionarissen van Afrika (ook bekend als "Witte Paters") in Oeganda gesticht. Zij zijn genoemd naar een van de Oegandese martelaren.
20120806kenia003

De Broeders van de H. Charles Lwanga vormen een jonge inheemse Congregatie. Zij werden in 1927 door een Missionarissen van Afrika (ook bekend als "Witte Paters") in Oeganda gesticht. Zij zijn genoemd naar een van de Oegandese martelaren. Tussen 1885 en 1887 werden in Namugongo in Oeganda tweeëntwintig jonge mannen, die aan het hof van koning Mwanga als pages dienden, op afschuwelijke wijze gedood, omdat zij hun geloof trouw bleven en weigerden de heerser als lustkapen ter wille te zijn. Charles Lwanga, de opzichter van de koninklijke pages, bereidde zijn vrienden op de martelaarsdood voor en sterkte hen in het geloof. Zelf trad hij als eerste naar voren om van zijn geloof te getuigen, toen de koning iedereen die bad, wilde doden.

De naar deze jonge heilige genoemde Congregatie beheert scholen, leidt jongeren op en doet liefdadigheids- en pastoraal werk. Sinds 1969 zijn de broeders ook in Kenia werkzaam. Zij hebben echter een laag inkomen, zoals dat bij lokale Afrikaanse congregaties gebruikelijk is, omdat zij geen vestingen van de orde in Europa of de Verenigde Staten hebben en daarvandaan dus geen steun ontvangen.

Nu hebben de Broeders echter dringend behoefte aan een auto, want zij werken in verschillende parochies, geven les op scholen en worden bij zieken geroepen om hun de sacramenten toe te dienen. Bovendien doen zij aan roepingenpastoraal, d.w.z. dat zij dorpen bezoeken, daar diverse programma’s opzetten en jongeren proberen te interesseren voor Gods roepende stem.

Omdat zij echter geen geld hadden om een auto aan te schaffen die opgewassen is tegen de toestand van de wegen in Afrika, hebben ze "Kerk in Nood" om hulp verzocht. Wij hebben hen met 20.000 euro geholpen.

Intussen is de auto afgeleverd. Een Duitse mevrouw was toevallig in Kakameza, toen de auto daar aankwam. Zij schrijft ons: "De vreugde was onbeschrijflijk groot en uitbundig! De "inzegening" van de auto vond plaats na afloop van de avondmis, maar de hemel had het voertuig tevoren al met een forse stortregen gezegend! Ik zou U en "Kerk in Nood" in naam van alle studenten en de broeders van de Gemeenschap "St. Charles Lwanga" heel hartelijk willen bedanken voor deze auto, die onmiddelijk dagelijks gebruikt zal gaan worden, omdat de school iets buiten Kakameza ligt."

Projectcode: 130-04-29

Dit project is een voorbeeld van wat "Kerk in Nood" doet. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project worden besteed om het pastorale werk van "Kerk in Nood" mogelijk te maken.