Een Aartsbisdom zegt, "Dank U wel!" (Liberia)

Project
Dankzij uw gulle steun heeft Kerk in Nood de steun aan het nooit aflatende werk van 27 katholieke scholen in het Aartsbisdom van Monrovia, kunnen voortzetten met de bekostiging van de aanschaf van een auto. Officieel wonen er 140.705 katholieken in het Aa
liberia_2015

Project in Liberia
Dankzij uw gulle steun heeft Kerk in Nood de steun aan het nooit aflatende werk van 27 katholieke scholen in het Aartsbisdom van Monrovia, kunnen voortzetten met de bekostiging van de aanschaf van een auto. Officieel wonen er 140.705 katholieken in het Aartsbisdom. In Liberia in het algemeen vormen de Christenen 40% van de totale bevolking (katholieken 6%, protestanten 34%). Verder is 40% nog steeds aanhanger van de traditionele, animistische godsdiensten, terwijl de moslims met rond de 20% een aanzienlijke minderheid vormen. De oppervlakte van dit gebied is zeer groot (25.000 km²); de wegen zijn niet verhard, en een stevig vervoermiddel is noodzakelijk om te kunnen reizen.

Oude voertuigen
Aartsbisschop Lewis Zeigler schreef ons om ons te vertellen dat de destijds bij het bisdom in gebruik zijnde voertuigen al 70.000 km op de meter hadden staan en dat er, wegens de steeds hogere reparatiekosten, nu een einde was gekomen aan hun nuttige diensten. Onnodig te zeggen dat dergelijke voertuigen wezenlijk zijn voor het soepel beheren van 27 katholieke scholen in het Aartsbisdom. "Wij moeten elke school minstens vijf maal bezoeken om in staat te zijn effectief toezicht erop te kunnen houden", zo vertelde de Aartsbisschop ons.

Multifunctioneel gebruik
De nieuwe auto wordt echter niet alleen gebruikt voor de bezoeken van de schoolinspecteurs, maar ook om de schoolmaaltijden, boeken en ander lesmateriaal en uitrusting voor de scholen te vervoeren – ten dienste van ongeveer 15.500 leerlingen, die grotendeels uit arme gezinnen komen. Liberia herstelt zich momenteel langzaam van de massale economische ineenstorting, die volgde op de 14 jaar durende burgeroorlog, van 1989 tot 2003. Tegelijkertijd wordt de bevolking nu getroffen door de beangstigende spreiding van het Ebola-virus, dat in het hele land al meer dan 6.500 mensen heeft besmet en tot nu toe 2500 levens heeft geëist.

Diep gevoel van dankbaarheid
Sumo Varfee Molubah, pr., in het aartsbisdom verantwoordelijk voor het schoolonderwijs, schreef ons in november 2014 het volgende: "De aanblijvende crisis en de snelle verspreiding van het Ebola-virus heeft de meeste van onze activiteiten tot stilstand gebrachtl. Wij danken God dat het voertuig ons desalniettemin heeft bereikt." Wegens de crisis zijn de scholen tijdelijk gesloten. Dus de auto is momenteel op een veilige plaats gestald, totdat de scholen weer open kunnen gaan. Pastor Sumo schrijft: "Wij zijn heel erg dankbaar voor uw steun, en we sturen onze diepe gevoelens van dankbaarheid aan alle weldoeners van Kerk in Nood!"

Projectcode: 132-08-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.