Ecuador: Gebedenboekjes voor 2.000 kinderen

Project
Kerstmis is niet in de allereerste plaats een feest van geschenken, maar een feest waarop als christenen de geboorte van Jezus Christus, de Verlosser, wordt gevierd. God kwam als klein kind op deze wereld om de mensheid naar het heil te leiden. Om dit bew
ACN-20171018-63097-Ecuador

Hoewel meer dan 85 procent van de bevolking van Ecuador katholiek is, doen zich in het Zuid-Amerikaanse land dezelfde problemen voor als in vele andere landen overal ter wereld: in de naam van religieuze verdraagzaamheid worden religieuze symbolen en inhouden steeds nadrukkelijker uit het openbare leven geweerd. Dit is in het bijzonder het geval voor scholen. Zelfs in scholen die door de Kerk worden gerund, moet rekening worden gehouden met scholieren die een ander geloof aanhangen, want anders kunnen ze de leerkrachten ervan beschuldigen dat ze hen het katholieke geloof willen “opdringen”.

Daarom is het voor de Kerk van groot belang dat de katholieke kinderen in hun geloof worden gesterkt. De gebedenboekjes voor Kerstmis moeten ertoe bijdragen om de liefde voor God in het hart van de kinderen te doen groeien. Het is de bedoeling dat ze op Kerstmis naar de kribbe komen en samen met de herders en de wijzen uit het oosten de pasgeboren Messias, het Christuskind, aanbidden en hem hun liefde schenken. We zouden met 3.630 euro willen helpen om aan 2.000 kinderen dit gebedenboekje te schenken dat hen hun leven lang zal begeleiden. Het is de bedoeling dat ze zich daarmee op het feest van de geboorte van Christus voorbereiden en de adventstijd, de tijd van de verwachting, dieper beleven.

Helpt u ons om de kinderen in Ecuador te verblijden met deze boekjes? Maak dan uw gift over onder vermelding van: 217-00-89 Ecuador. Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.