"Duizenden priesters delen de armoede van de armen"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Op Witte Donderdag, de dag die traditioneel als de dag van de instelling door Christus van het priesterschap wordt beschouwd, herinnert de President van Kerk in Nood, Pater Joaquë­n Alliende, eraan dat wereldwijd duizenden priesters, "delen in de armoede
20090406alliende

Op Witte Donderdag, de dag die traditioneel als de dag van de instelling door Christus van het priesterschap wordt beschouwd, herinnert de President van Kerk in Nood, Pater Joaquë­n Alliende, eraan dat wereldwijd duizenden priesters, "delen in de armoede van de armen, vooral in de huidige financiële crisis" en dat vele priesters worden vervolgd, bedreigd en van hun vrijheid worden beroofd wegens hun geloof. Hij vervolgt dat Kerk in Nood zich al 61 jaar van deze situatie bewust is en daarom priesters op alle vijf de continenten nabij wil blijven. Daarom, voegde hij eraan toe, is Kerk in Nood dankbaar dat de Heilige Vader een Jaar voor Priesters heeft afgekondigd.

In een persoonlijke brief aan Paus Benedictus XVI, schrijft pater Alliende, "Heilige Vader, wij willen U en alle priesters in de wereld steunen tijdens dit Jaar voor Priesters en u ondersteunen met onze gebeden, ons leven en ons werk". Hij sprak de wens uit dat dit Jaar voor Priesters "een jaar zou kunnen zijn van dankbaarheid voor priesters en voor hun roeping en een nieuwe ontdekking van de priesterlijke identiteit mag zijn, niet alleen voor de priesters zelf maar voor de volledige Kerk" en dat "de genade van dit Jaar voor Priesters priesters zal helpen om de schoonheid van hun roeping te herontdekken en hen een nieuw geloof in hun priesterschap zal geven".

De priester is "nooit alleen", gaat zijn brief verder, maar hij leeft "in een wezenlijke band met Christus, die alles met hem deelt – al Zijn schatten, maar ook Zijn eenzaamheid en Zijn offer voor de verlossing van de wereld". Pater Alliende bidt ook dat ook gelovigen " de gave van het priesterschap herontdekken en het leren te waarderen" en zo "door hun priesters, het Hart van God bereiken".

Zonder de priester, voegt hij toe, "is het pastorale dienstwerk onmogelijk". De kerk staat of valt met haar priesters. In die zin is de priester "de belangrijkste man ter wereld, omdat hij als een "alter Christus", het leven van de Kerk in zijn handen heeft". Pader Alliende schrijft verder dat "door het charisma van de stichter van Kerk in Nood, pater Werenfried van Straaten, Kerk in Nood diep doordrongen is van het priesterlijke karakter van de Kerk". Pater Werenfried had begrepen "dat als een pastorale organisatie, wij menselijk lijden alleen kunnen verlichten als wij samen met en voor priesters" werken. Daarom is de geestelijke vorming van priesters en de financiële steun aan het priesterlijke dienstwerk in meer dan 150 landen een prioriteit van Kerk in Nood.

De in Chili geboren president van Kerk in Nood zegt verder dat Christus "een groot risico nam door zulk een heilige en gevoelige opdracht in menselijke handen te leggen". Gezien recente en "pijnlijke gebeurtenissen", is dit Jaar voor Priesters een oproep aan iedereen om "een gezuiverde visie op het priesterschap de herontdekken", zo besluit hij.

Het jaar voor Priesters, dat de Heilige Vader heeft afgekondigd, begint op 19 juni 2009, het feest van het Heilige Hart van Jezus en eindigt op 19 juni 2010. Het speciale thema zal zijn "Trouw van Christus, Trouw van priesters".