fbpx

Dubieus onderzoek activiteiten christelijke missionarissen

vrijdag, 22 oktober 2021
Nieuws
In India staan kerken kritisch tegenover plannen van de regering van de deelstaat Karnataka om gegevens te verzamelen over de activiteiten van missionarissen en kerkelijke medewerkers en vrezen een pro-Hindoe agenda achter het besluit.

Op 13 oktober heeft het overheidsorgaan dat zich bezighoudt met de bevordering en ontwikkeling van achtergestelde groepen, opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het personeel van christelijke kerken die in Karnataka actief zijn. Christenen benadrukken dat hier geen enkele reden voor is en vrezen bijbedoelingen.

Alleen Christenen onder de loep
“Waarom is de regering alleen geïnteresseerd in een onderzoek naar religieus personeel en naar gebedshuizen in het geval van christelijke gemeenschappen?”, vraagt mgr. Machado, aartsbisschop van Bangalore. “Wij vinden deze aanpak zinloos, onnodig en gevaarlijk”, stelt hij. “Er zal niets goeds van komen. Tegen de achtergrond van het spookbeeld van de vermeende gedwongen bekering en de toenemende anti-religieuze gevoelens is het gevaarlijk om dergelijke enquêtes te houden en zouden zij [Christenen] gemakkelijk een doelwit kunnen worden. We hebben al gehoord van sporadische incidenten in het noorden en in Karnataka.”

Werk openbaar
“De missionarissen werken voor het welzijn van alle mensen in de staat. De regering en alle anderen zijn zich daar terdege van bewust. Niemand leeft of werkt in het geheim. Het werk kan gezien worden. Wij begrijpen niet wat de bedoeling is van een dergelijke religieuze profilering van Christenen en hun instellingen”, aldus de prelaat. “De regering zou de onderwijsinstellingen en gezondheidscentra moeten tellen die door christelijke missionarissen worden gerund. Dit zou een eerlijk beeld geven van de diensten die de christelijke gemeenschap aan de samenleving verleent”, voegde hij eraan toe.

Hindoe-agenda
Het onderzoek naar de missionarissen wordt gezien als onderdeel van een plan van de regerende Bharatiya Janata Partij (BJP) om een pro-Hindoe politieke agenda uit te voeren die gericht is tegen Christenen en Moslims, religieuze minderheden in India. Christelijke leiders herinneren eraan dat de gelovigen in Karnataka nu al te maken hebben met gericht geweld en vervolging. Gebedsdiensten worden gewelddadig onderbroken en christelijke huizen vernield. Dergelijke aanvallen worden vaak uitgevoerd door radicale hindoegroeperingen die, met de steun van de regering en de politie, meestal ongestraft blijven.

Anti-bekeringswetten
De deelstaatregering had eerder aangekondigd dat zij overwoog in het deelstaatparlement een wetsvoorstel in te dienen om religieuze bekeringen te verbieden. De katholieke bisschoppen van Karnataka kwamen vervolgens bijeen voor een gesprek met de federale premier, Basavaraj Bommai, om hun bezorgdheid over de zaak te uiten. Zij riepen de uitvoerende macht op om “druk uit te oefenen op fundamentalistische groeperingen, die de vrede, de harmonie en het vreedzaam samenleven in de samenleving willen verstoren.”

Acht Indiase deelstaten hebben inmiddels wetten aangenomen die religieuze bekeringen verbieden. Deze wetten, zo merken de kerken op, zijn in strijd met de geest van de grondwet, die de vrijheid waarborgt om zijn godsdienst te prediken, te belijden en uit te oefenen. In Karnataka is 84% van de 61 miljoen inwoners Hindoe, terwijl Moslims 13% en Christenen 2% van de totale bevolking uitmaken.