Drukken van 10.000 catechismussen in lokale talen (Zambia)

Project
Overal in Afrika vervullen catecheten een belangrijke rol. De parochies zijn enorm groot en de priesters kunnen zelf, hoe ijverig ze ook zijn, niet overal tegelijkertijd zijn. De inzet van catecheten die de priesters bij hun werk ter zijde staan, is daaro
20110624Zambia_010

Overal in Afrika vervullen catecheten een belangrijke rol. De parochies zijn enorm groot en de priesters kunnen zelf, hoe ijverig ze ook zijn, niet overal tegelijkertijd zijn. De inzet van catecheten die de priesters bij hun werk ter zijde staan, is daarom bittere noodzaak- vooral in de talrijke verafgelegen dorpen, die alleen met veel moeite bereikbaar zijn. Zij brengen de gelovigen samen voor gebed, bereiden de mensen voor op het ontvangen van de sacramenten, leren hun het Woord van God – soms in een kapel, vaak gewoon maar onder een boom. In veel delen van Afrika kun je op elk moment van de dag in de dorpen wel een groep gelovigen met een catecheet vinden – de ene groep is juist samen aan het bidden, de andere zit in de schaduw en heeft het over een passage uit de H. Schrift -, en weer ergens anders verzamelen zich echtparen, waaronder veel vrouwen met kleine baby’s op de arm. Zij leren hoe een christelijk gezin en een christelijke opvoeding van de kinderen kan slagen.

Ook in Zambia, een binnenlandse staat in zuidelijk Afrika, zijn catecheten noodzakelijk voor het leven van de Kerk. Er zijn er bijna negenduizend, en dat is belangrijk want de bijna vier miljoen katholieken (iets meer dan een derde van de totale bevolking) worden door ongeveer 800 priesters bediend. De afstanden zijn enorm: alleen al het aartsbisdom Lusaka is tweemal zo groot als België.

Bovendien heeft het land te kampen met talloze problemen. Ondanks zijn vreedzame geschiedenis stond het het vorig jaar op de Human Development Index op de 150e plaats van de 169, en het leidt niet alleen onder bittere armoede en onder het gebrek aan opleidingsmogelijkheden, maar ook onder een hoog HIV/AIDS-niveau. Alles wat de Kerk in de religieuze, geestelijke, emotionele en morele ontwikkeling van de mensen, en vooral van de jeugd, investeert, komt het hele land ten goede.

Wat vooral belangrijk is dat zij zich ook om de jeugd bekommeren. "Imiti ikukula ili mpanga" zeggen ze in het Mambwe, een van de talen die in Zambia gesproken worden. Vertaald betekent het spreekwoord: "De opgroeiende bomen vormen het toekomstige woud". In een land waarvan de bevolking in meerderheid uit jonge mensen bestaat, besteedt de Kerk bijzondere aandacht eraan de "opgroeiende bomen", dus de jeugd, in hun geestelijke, psychische en intellectuele groei te stimuleren. Ook daarvoor zijn catecheten van belang.

Want de jeugd is de toekomst van de Kerk en van de samenleving – het "toekomstige woud".

Catecheten hebben echter ook boeken nodig om het geloof correct door te kunnen geven. Engels is wel de officiële taal van het land, maar veel mensen verstaan weinig of helemaal geen Engels, en in totaal worden in Zambia meer dans 40 verschillende talen gesproken. De katholieke bisschoppenconferentie van Zambia wil daarom 10.000 exemplaren van een catechetisch handboek laten drukken in vijf belangrijke talen van het land, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden bereikt.

Kerk in Nood heeft beloofd met 9.500 euro te helpen.

Projectcode: 159-20-89


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.