fbpx

Droom zuster Clara voor toekomst kinderen Irak komt uit

woensdag, 15 september 2021
Nieuws
Op 6 augustus 2014 viel de stad Qaraqosh in handen van IS. De stad ligt op de vlakte van Nineveh, ongeveer 25 km buiten Mosoel, en werd eens beschouwd als de grootste christelijke stad van het land. De Christenen die in deze streek van Irak wonen, werden door Islamitische Staat gedwongen uit hun huizen te vluchten. De strijd kostte veel mensen het leven, vernielde bezittingen en ontheemde duizenden mensen. Toen de stad in 2016 door het Iraakse leger was bevrijd, begonnen de families terug te keren. Nu, zeven jaar na de invasie, is er opmerkelijke vooruitgang geboekt bij de wederopbouw van de stad.
Construction of secondary school in Qarqush (Qaraqosh)

De Kerk is nauw betrokken geweest bij deze ontwikkeling. Een sprekend voorbeeld is te vinden in het werk van de Zusters van de Congregatie van de H. Catharina van Siena, een orde die sinds 1890 zeer actief is in deze streek. De zusters behoorden tot de eersten die na de bevrijding terugkeerden. Ze aarzelden niet om met de wederopbouw van de gemeenschap te beginnen. De terugkeer en de aanwezigheid van de religieuze zusters in de streek heeft vele Christenen aangemoedigd om naar hun huizen terug te keren, waarmee de christelijke gemeenschap op de vlakte van Nineveh weer nieuw leven is ingeblazen.

Zuster Clara Nas, de priorin van de Zusters Dominicanessen van de Heilige Catharina van Siena, was in 2016 amper zelf teruggekeerd naar Qaraqosh toen zij op het idee kwam om een nieuwe middelbare school te bouwen. Toen zij anderen over haar droom vertelde, dachten die dat het niet mogelijk zou zijn: de gezinnen hadden net de verschrikkingen van IS overleefd en het leed dat de groep had veroorzaakt. Ze keerden terug naar een stad die volledig verwoest was. Velen achtten het project om een nieuwe middelbare school te bouwen dan ook buiten het bereik van het mogelijke.

Zuster Clara weigerde echter haar visie op te geven. “Het was ons doel om jongeren een plaats van verzoening en genezing te bieden, nadat ze door IS verdreven waren en zoveel jaren als vluchteling geleefd hadden,” legt ze uit. En dus zocht zij in 2018 de steun die nodig zou zijn om het grote project van de bouw van een nieuwe middelbare school aan te pakken. De internationale katholieke hulporganisatie (ACN) en de Bondskanselarij van de Republiek Oostenrijk kwamen overeen om samen te werken.

Het nieuws dat er een nieuwe middelbare school gebouwd zou worden, werd door de gezinnen die in Qaraqosh wonen met gejubel ontvangen, want een van de voornaamste zorgen van degenen die teruggekeerd waren of van plan waren terug te keren, was het onderwijs van hun kinderen. Het onderwijsstelsel in de regio was bovendien van zeer lage kwaliteit. Er waren zoveel leerlingen dat de scholen in twee ploegen werkten, waarbij de ene groep leerlingen ‘s morgens vroeg les kreeg en de tweede groep ‘s middags. Ook was er een gebrek aan lesmateriaal en een tekort aan leraren, want de regering heeft de regio niet voldoende onderwijsplaatsen toegewezen om in haar nood te voorzien. Ook waren de salarissen zo laag dat ze niet van lesgeven alleen konden leven.

Een nieuwe school leek dan ook een utopie. Er was echter nog een reden waarom het project zo’n groot enthousiasme heeft gewekt: de religieuze zusters zijn bij de plaatselijke bevolking bekend en zeer gewaardeerd om hun jarenlange ervaring in het onderwijs. Vóór de invasie van IS leidden de religieuze zusters reeds de Al-Thaira lagere school. Als vluchtelingen voor IS bleven zij ook in Erbil, waar ruim 100.000 vluchtelingen waren neergestreken, onderwijs verzorgen. Ze gaven les aan de ontheemde kinderen in tijdelijke scholen die in containers waren opgezet.

Nu hun terugkeer werd de lagere school in Qaraqosh in 2017 heropend. Deze telt nu 427 leerlingen. De middelbare school zal naar verwachting op 1 oktober haar deuren openen voor 625 leerlingen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. “Als zusters Dominicanessen zijn wij ervan overtuigd dat onderwijs de geest verlicht en de harten opent voor de waarheid. Daarom hebben wij het initiatief genomen tot het project voor een nieuwe middelbare school – in een dorp waar de jongeren dringend behoefte hebben aan een gezonde mentale omgeving,” verklaarde zuster Clara.

Het nieuwe drie verdiepingen tellende schoolgebouw zal de gemeenschap op vele manieren helpen. In de eerste plaats bevrijdt het de leerlingen van de last om in twee ploegen naar school te moeten. Bovendien is er een sportterrein gepland dat toegankelijk is voor alle jongeren van de gemeenschap – ook voor degenen die niet in de school zijn ingeschreven. Bovendien biedt het bouwproject nieuwe werkgelegenheid in de gemeenschap, omdat de plaatselijke bevolking voor de bouwwerkzaamheden is ingehuurd. Zo’n 200 ingenieurs, bouwvakkers en geschoolde arbeiders zijn betrokken geweest bij de bouw van de nieuwe school. En na de voltooiing zal de school werk bieden aan leraren en ander schoolpersoneel.

De religieuze zusters zullen in de nieuwe school weer een pastoraal werker hebben, net als in hun lagere school. Zij weten dat deze diensten een sterke bron van geestelijke steun zijn voor hun leerlingen. De jongeren kunnen gebruik maken van de schoolkapel, die voor iedereen toegankelijk is, deelnemen aan allerlei religieuze activiteiten, catecheselessen houden en zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie.

“Wij zijn u zeer dankbaar voor uw blijk van solidariteit. Wij stellen uw morele en financiële steun, die ons helpt om in ons land te blijven, zeer op prijs,” zei zuster Clara tegen Kerk in Nood. Dankzij de donateurs van de stichting zijn veel projecten gerealiseerd om Baghdida (Qaraqosh) weer op te bouwen en hulp en bijstand te bieden aan christelijke gezinnen die terugkeren na de invasie van IS.