Dorpskapel in Sri Lanka

Project
ACN-20151028srilanka31129

Project in Sri Lanka
De parochie van Padiatte ligt in de centrale hooglanden van Sri Lanka. Daarbij hoort ook de externe locatie van Saint Anthony, gelegen ongeveer 35 km van het centrum van de parochie. Hier hebben ze een kleine kapel die oorpsonkelijk in 1948 werd gebouwd. Toen leefden hier nog maar 43 katholieke gezinnen. Nu is hun aantal echter gestegen tot 95 gezinnen. Dus behalve het feit dat de kapel heeft geleden onder de tand des tijds en nodig aan een renovatie toe is, is zij ook veel te klein geworden voor de de lokale katholieke gelovigen, die daar samen komen voor de H. Mis, voor gebed en voor het godsdienstonderwijs. Bovendien wordt de kapel ook gebruikt als kleuterschool. Momenteel zijn er zes catecheten die de katholieke gelovigen hier bedienen, en er gaan ongeveer 80 kinderen naar de regelmatig aangeboden catechismuslessen voor de kinderen. De priester komt om de week om de H.Mis te vieren – en gezien de slechte staat van de wegen, kost het hem meer dan een uur om de iets meer dan 35 km lange reis af te leggen.

De kapel is groter en mooier
Dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners, konden wij een bijdrage geven van 9000 euro, zodat zij de bestaande kapel konden uitbreiden en renoveren. De gewone katholieke gelovigen, die voor het merendeel in grote armoede leven, brengen net als de priester ook veel offers en zij boden voor niets hun arbeidskracht aan – met het gevolg dat de kapel nu niet alleen groter, maar ook mooier is.

Diep gevoel van vernieuwing
De parochiepriester, pastoor Alvin Peter Fernando, schreef naar Kerk in Nood. "Op 4 oktober, toen het werk van de renovatie en de uitbreiding voltooid was, werd de kapel officieel door onze bisschop ingewijd. Zij staat er nu majestueus en hoog reikend bij, en biedt veel meer ruimte en is veel lichter. Bij de mensen zal dit ongetwijfeld een diep gevoel van vernieuwing teweeg brengen. Ik wil u bedanken voor uw bijdrage en u ervan verzekeren dat wij altijd voor u en al uw gulle weldoeners zullen bidden."

Projectcode: 312-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood