"Digitale missionarissen" in India

Project
Moderne media maken ontegensprekelijk een groot deel van ons leven uit. Kranten, tijdschriften, radio, TV en zeker het internet vormen mee het beeld van hoe we naar de wereld kijken. Dat is voor de katholieke Kerk niet anders.
20091111india

Moderne media maken ontegensprekelijk een groot deel van ons leven uit. Kranten, tijdschriften, radio, TV en zeker het internet vormen mee het beeld van hoe we naar de wereld kijken. Dat is voor de katholieke Kerk niet anders. De katholieke media, of het nu gaat om publicaties, websites, televisie- en radiostations, worden steeds belangrijker in het verspreiden van het Evangelie. Ze brengen de Kerk rechtstreeks bij de mensen thuis en zetten de mensen, soms bij toeval op het spoor van de Blijde Boodschap of vormen de aanzet van een diepere relatie met God.

Maar ook de Kerk kan niet zonder degelijk gevormde mediaspecialisten, die ook nog kennis hebben van de leer en de prioriteiten van de katholieke Kerk. In de stad Vaishali, in de buurt van New Delhli, staat een instituut, waarin de katholieke Kerk mediatraining geeft aan jonge priesters en seminaristen. Ze volgen er een opleiding journalistiek. Het NISCORT (het Nationaal Instituut voor Communicatie, Onderzoek en Vorming – www.niscort.com) werkt nauw samen met een aantal universiteiten, zodat het officiële diploma’s kan afleveren. Je kan er een diploma krijgen van Master in de Pers- en Communicatiewetenschappen met een specialisatie voor de gedrukte pers, radio, journalist of massacommunicatie. Het instituut organiseert ook seminaries over weblogs, chatting, podcasts, videoconferenties en telefoneren over het internet, allemaal met de bedoeling het Evangelie zo wijd mogelijk te verspreiden.

In de cursussen komen – wat voor India niet onbelangrijk is – ook volgende thema’s aan bod: het omgaan met religieus fanatisme, fundamentalisme en terrorisme. In India werden de laatste maanden nogal wat brutale aanslagen op christenen gepleegd. Deze thema’s zijn dus niet theoretisch, maar raken concrete mensenlevens. Kerkleiders zijn er zich van bewust dat de spanningen kunnen verscherpen door de wijze waarop de media erover berichten. Journalisten kunnen het wederzijds begrip bevorderen. Ze doen ook aan opinievorming en hier is bedachtzaamheid nodig.

Ook de Paus sprak op de Werelddag voor Sociale Communicatie over het aanwenden van de nieuwe technologieën in functie van de promotie van wederzijds begrip en solidariteit. Hij voegde er zelf aan toe dat "deze technologieën een waar geschenk zijn. het is aan de jongeren om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en het digitale continent te evangeliseren. Verkondig de Blijde Boodschap met enthousiasme aan je generatiegenoten."

Kerk in Nood schreef € 5.000 uit voor de ondersteuning van het NISCORT-instituut, zodat de jonge priesters en seminaristen, althans dit jaar, het digitale continent kunnen evangeliseren.

De projectcode is 317-00-79
Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.