Dialoog met orthodoxen over pausschap

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een dialoogcommissie van een orthodoxe en rooms-katholieke delegatie is sinds eergisteren bijeen in Wenen. Het is de 12e keer dat deze commissie een plenaire vergadering houdt. De bijeenkomstduurt tot 27 september. De deelnemende prelaten en theologen zul
20100923Wenen01

Een dialoogcommissie van een orthodoxe en rooms-katholieke delegatie is sinds eergisteren bijeen in Wenen. Het is de 12e keer dat deze commissie een plenaire vergadering houdt. De bijeenkost duurt tot 27 september. De deelnemende prelaten en theologen zullen discussiëren over de theologische betekenis van de bisschop van Rome voor de christenheid. Deelnemers zijn onder meer aartsbisschop Kurt Koch en kardinaal Walter Kasper, respectievelijk de zittende en de emeritus president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid der Christenen. Van elke orthodoxe Kerk zijn twee hoge geestelijken afgevaardigd.

Bij de algemene audiëntie op 22 september sprak de paus zich ook uit over de commissie. "Het thema van de gesprekken is de rol van de bisschop van Rome in de gemeenschap van de universele Kerk, in het bijzonder in het eerste millennium. De gehoorzaamheid aan de wil van Onze Heer Jezus Christus en de overwegingen van de grote uitdagingen van het hedendaagse christendom dwingen ons om onszelf ernstig met het herstel van de volle eenheid tussen de Kerken bezig te houden."

"Ik vraag van allen of zij willen bidden voor het werk van de commissie en de verdere ontwikkeling van de bestendiging van de vrede en de eenheid onder de gedoopten, zodat wij tegenover de wereld steeds authentieker kunnen getuigen van het Evangelie", aldus de paus.

Een van de grootste theologische en historische belemmeringen voor de eenheid tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerken is de invulling van het Petrusambt als eerste onder de kerkelijke leiders. De orthodoxie erkent weliswaar het primaatschap van de bisschop van Rome als de opvolger van Sint Petrus, maar blijven het universele herderschap van de paus afwijzen. Paus Johannes Paulus II stelde zelf in zijn schrijven Tertio Millenio Adveniënte al voor om het universele leiderschap van de paus onderwerp van reflectie te maken. (bron: Katholiek Nederland)