"Dialoog grootste uitdaging Kerk Heilig Land"

donderdag, 02 juli 2015
Nieuws
De recente brandstichting in de Kerk van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha, aan het Meer van Galilea, is een daad die de christenen in het Heilig Land diep bedroeft. “Hoewel de meerderheid van de bevolking deze niet steunt, stralen ze een houding uit va

door Marta Petrosillo

De Kerk staat hierin op de voorste rij. Zij zet zich er fundamenteel voor in dat "de twee volkeren leren samen te leven en dat dit land niet accepteert een ​​verdeeld huis te zijn, maar een plaats wordt waar mensen elkaar kennen, respecteren en liefhebben." De toch al sterk gekrompen christelijke gemeenschap, die sinds tientallen jaren de bakermat van het christendom aan het verlaten is, zou daarvan profiteren. "Als de leefomstandigheden verbeteren, dan trekken de gelovigen niet langer weg. Niemand wil het Heilig Land verlaten."

Aartsbisschop Lazzarotto citeert de woorden die paus Franciscus onlangs heeft uitgesproken op de Algemene Vergadering van Ontwikkelingshulporganisaties voor Oosterse Kerken. Hij onderstreept de dringende noodzaak om "zaden van verzoening" te zaaien. "Zoals de Heilige Vader dat heeft gedaan tijdens zijn reis naar het Heilige Land en tijdens de ontmoeting met Simon Perez en Abu Mazen in het Vaticaan. Helaas begon daarna de oorlog in de Gaza-strook, die haat, verdeeldheid en vernietiging bracht, zowel op materieel als op spiritueel gebied." In de Gaza-strook zijn de tekenen van het conflict van vorige zomer nog steeds waar te nemen, volgens de nuntius. "Er is verschrikkelijk veel vernietigd daar, en het herstel is nog niet eens begonnen.” Hij beklemtoont het belangrijke werk van de Kerk, die drie scholen, een bejaardentehuis en een gehandicapteninstelling exploiteert, hoewel ze slechts 1300 gelovigen telt. "Dit zijn de wegen van de dialoog".

Vele hoopvolle ontwikkelingen zijn zichtbaar

Hoop voor de toekomst kan ook geput worden uit de Hebreeuwssprekende katholieke gemeenschap, die in de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid dankzij de aanwezigheid van kinderen van katholieke immigranten in Israël. "Dit is een mooie en nieuwe werkelijkheid waaraan we aandacht moeten besteden en die een fundamentele rol in de toekomst kan spelen."

Ten aanzien van de Israëlische scheidingsmuur en de vergunningen voor christenen om toegang tot bepaalde heilige plaatsen te verkrijgen, bemerkt aartsbisschop Lazzarotto een grotere openheid van de kant van de Israëlische autoriteiten. "Wij zijn tegen de muren, maar er moet gezegd worden dat we dit jaar een veel positievere houding hebben gezien. Voor Pasen en Kerstmis zijn meer vergunningen uitgegeven dan in het verleden en veel gelovigen waren in staat om vanuit Tel Aviv te komen, wat in het verleden verboden was."

Ook het nieuwe akkoord tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse Staat voedt de hoop van de christenen: "Deze overeenkomst zal ons een wettelijke garantie bieden. In Palestina was er al godsdienstvrijheid voor de christelijke gemeenschap, maar vanaf nu is deze vrijheid niet langer het gevolg van de goede wil van degene die in de regering zit. Het is een recht geworden, erkend door de Staat, die zich nu officieel voor het heden en de toekomst de Kerk inzet."

Om de dialoog tussen de verschillende religieuze gemeenschappen in het Heilige Land te stimuleren, ondersteunt Kerk in Nood sinds meerdere jaren het Al-Liqa Centrum voor Interreligieus Onderzoek in Bethlehem. Dat heeft tot doel om een ​​diepere dialoog tussen moslims, joden en christenen te bewerkstelligen. Vorig jaar steunden we het werk van dit centrum met € 20.000. Ook de activiteiten van het Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations (JCJCR) zijn belangrijk. Deze organisatie stelt zichzelf ten doel de relaties en het begrip tussen joden en christenen te bevorderen door middel van educatieve programma’s, bijeenkomsten en informatie-uitwisseling. Het JCJCR werd geholpen met € 45.000.