Democratische Republiek Congo: religieuze zuster ontvoerd 

maandag, 12 juli 2021
Nieuws
Kerk in Nood (ACN) meldt de ontvoering van de religieuze zuster Francine in de regio Kivu in de Democratische Republiek Congo.
ACN-20210528-113485 Congo

Volgens lokale partners van de internationale katholieke hulporganisatie is de zuster van de congregatie van de Dochters der Verrijzenis in Goma afgelopen donderdag ontvoerd. Ze was naar de lokale markt gegaan om inkopen te doen voor de gemeenschap en ze keerde niet terug. Vervolgens hebben de ontvoerders contact opgenomen met de lokale Kerk en losgeld geëist. Het is niet duidelijk of het om bandieten gaat of om rebellen die in het gebied van Kivu vechten. De congregatie van de Dochters van de Verrijzenis doet een beroep op de weldoeners van Kerk in Nood om gebed en steun.

De oostelijke provincies van Congo worden al jaren belegerd door milities. Naast etnische conflicten, vluchtelingenstromen en een gevecht om grondstoffen kent de regio nu ook een radicaal-islamitisch element. Vorig jaar hebben de bisschoppen van de kerkprovincie Bukavu, die zes bisdommen in deze regio’s omvat, hun ongerustheid geuit over de heersende omstandigheden. Ook waarschuwden ze voor al te eenvoudige interpretaties.

“Wij [zijn] van mening dat de gevechten binnen de gemeenschappen op nationaal niveau mogelijk worden gebruikt als voorwendsel om een samenzwering tussen binnenlandse en buitenlandse spelers te verbergen om zo de meedogenloze exploitatie van natuurlijke hulpbronnen door mijnbouw, olie, bos, land-winning te verhullen”, hekelden de bisschoppen in hun verklaring. Enkele weken geleden maakte bisschop Paluku Sekuli Melchisédech, katholiek bisschop van Butembo-Beni, eveneens in de regio Kivu Congo, melding van plunderende milities en criminelen. “Gewapende groepen vernielen scholen en ziekenhuizen. Leraren en leerlingen worden gedood. Ze vermoorden zelfs zieken die in hun ziekenhuisbed liggen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat er mensen worden vermoord.”

Kerk in Nood steunt een aantal projecten in het oosten van de DRC en financiert de bouw van pastorieën en kerken, evenals priesteropleidingen. De Dochters van de Verrijzenis, een orde van Afrikaanse zusters, is de afgelopen tien jaar zwaar getroffen door geweld. Een aantal kloosters werd gedwongen te sluiten en meerdere zusters werden gedood. Vandaag de dag zijn de Dochters van de Verrijzenis voor evangelisatiemissie aanwezig in Brazilië, Kameroen, Frankrijk en Italië.