De vrees voor de winter

vrijdag, 18 september 2015
Nieuws
ACN-20150717-27548-Large

 

De toename in opvang van vluchtelingen uit het Midden-Oosten door de Europese unie roept bij Christenen in Syrië meer en meer de wens op om te emigreren, zo bevestigt priester Andrzej Halemba na een bezoek aan Syrië. Volgens Halemba, bij Kerk in Nood verantwoordelijk voor het Midden-Oosten, worden de debatten in Europa ook in het Midden-Oosten gevolgd. “Dat is waarom veel mensen willen vertrekken, in het bijzonder de Christenen. Men heeft mij ten tijde van de emigratiegolf vaak gevraagd of ik kon helpen, bijvoorbeeld naar Duitsland. Maar het doel van ons werk is om de mensen in staat te stellen een toekomst in hun eigen land te hebben.”

Angst voor toenemende instabiliteit
Pater Halemba heeft het door oorlog verwoeste land dit jaar al diverse keren bezocht. “Na verschillende bezoeken sinds het begin van dit jaar heb ik de indruk dat de angst voor een nog grotere instabiliteit in Syrië toeneemt. De militaire successen van Islamitische Staat (IS) zaaien angst, vooral onder de gemeenschappen van Christenen. De toekomst van de metro-pool Aleppo waar nog altijd talrijke Christenen wonen, is onzeker.”

Pater Halemba benadrukt de activiteiten van de lokale kerken die Kerk in Nood ter plaatse ondersteunt. “Zij werken hoe langer hoe doelmatiger en gecoördineerder voor het welzijn van de bevolking. Tijdens mijn recente verblijf in de christelijke stad Marmarita, in de buurt van de Libanese grens, hebben de mensen een immense dankbaarheid getoond voor de hulp die mogelijk is gemaakt dankzij onze weldoeners. Zij hebben gezegd dat zij overleven dankzij onze gulle gevers. Een jongen die ik heb ontmoet, sprak in het Arabisch tegen mij; hij zei maar één woord: shukran, dank. Wij waren allemaal erg ontroerd. Met tranen in haar ogen heeft een oude vrouw mij gevraagd om door te gaan met de hulp aan de Christenen in Syrië, zodat zij daar kunnen blijven.”

Marmarita herbergt op het ogenblik talrijke ontheemden, zowel Christenen als moslims. “De stad is tot barstens toe vol. Er zijn bijna geen plekken meer beschikbaar om de vluchtelingen onder te brengen.” Een jonge tandarts, die ondersteund wordt door Kerk in Nood, stuurt er een team van vrijwilligers aan. “Marmarita is veilig. Wij horen hier geen bommen of explosies. Maar ondertussen is het leven erg duur geworden en de mensen vinden hier weinig werk. Daarom leggen wij bij onze activiteiten de nadruk op bijstand bij het betalen van de huur, maar ook op medische zorg en studiebeurzen voor scholieren. Momenteel profiteren zo’n 300 ge-zinnen van hulp bij huisvesting. Ongeveer 140 studenten ontvangen een toelage voor het ver-voer naar hun universiteiten. Sommige daarvan liggen hier ver vandaan.”

Persoonlijk leed
De Syrische katholieke tandarts legt nog uit dat zij diep medelijden heeft met het individuele lot van de vluchtelingen. “Wij verlenen hulp aan een gezin dat een kind heeft verloren ten gevolge van een explosie in Damascus. Nu is hun tweede kind getroffen door kanker, het heeft dringend een medische behandeling nodig.” Ze is ook zeer begaan met het lot van een jonge moeder die haar echtgenoot verloor door een explosie in Damascus. “Zij moet zich er door-heen slaan met twee kleine kinderen. En toch vindt zij, als lid van ons vrijwilligersteam, nog de kracht om andere vluchtelingen bij te staan. Ze is een waar voorbeeld van christelijke naas-tenliefde.”

Priester Halemba benadrukt dat naast humanitaire hulp, de ondersteuning van pastorale pro-jecten belangrijk is voor Kerk in Nood. Met name in de stad Qousseir hebben we bijgedragen om een kerk te herstellen die door de jihadisten is vernield. Deze kan nu opnieuw in gebruik worden genomen om de Heilige Mis te vieren. Dat geeft de mensen de hoop dat het leven doorgaat. De Kerk moet de mensen in de ene hand brood geven en in de andere de bijbel. Mensen hebben zowel materiële als geestelijke ondersteuning nodig.” Wel is hij is in het bij-zonder bang voor de naderende winter. “Brandstof en gas zijn schaars en erg duur in Syrië. De mensen hebben het nodig om warm te blijven. Vorig jaar zijn vijftien mensen overleden ten gevolge van de kou. We zullen dus in het bijzonder aandacht moeten schenken aan de hulp in de winter.”

Sinds de oorlog in Syrië 4 jaar geleden is uitgebroken, heeft Kerk in Nood de bevolking in dit land ondersteund door meer dan 8 miljoen euro te schenken. Bovendien ondersteunt de or-ganisatie op dit ogenblik 140 humanitaire en pastorale projecten.