De Tjechische kardinaal die ramenwasser was

maandag, 29 mei 2017
Persoonlijk verhaal
Op 17 mei 2017 had Kardinaal Miloslav Vlk, de voormalige aartsbisschop van Praag, zijn 85e verjaardag moeten vieren. Hij stierf echter twee maanden daarvoor. Een paar uur voor zijn dood fluisterde hij de woorden "Mooiste Koning". Toen hij werd gevraagd wat hij daarmee bedoelde, antwoordde hij: "Jezus aan het kruis". Dat waren zijn laatste woorden.

Het kruis omhelzen
Het kruis omhelzen, en daarmee de Gekruisigde, waren in zijn geval geen lege woorden. Gedurende de jaren van de communistische vervolging van de kerk moest hij enkele jaren van zijn leven wachten op het voorrecht om naar de universiteit te gaan, omdat hij had geweigerd zich bij communistische jeugdgroepen aan te sluiten. Na afloop van zijn middelbare schoolopleiding moest hij meer dan 17 lange jaren wachten op het priesterschap, zonder zeker te weten of deze dag ooit zou komen. Maar ook na zijn priesterwijding en nadat hij reeds als parochiepriester en als secretaris van zijn bisschop had gewerkt, werd hij bij het beoefenen van zijn ambt tegengewerkt. Zo mocht hij 11 jaar lang niet als priester werken van de staat. In die tijd verdiende hij zijn brood als ramenwasser en als archivaris. Zijn priesterschap bleef hij in het geheim uitoefenen. Het viel hem zwaar dit offer te maken, maar later kon hij zeggen: "Ik ontdekte dat dit kruis meer deed voor mijn verlossing en die van anderen dan wanneer ik gedurende die jaren secretaris van de bisschop was geweest. De tijd als ramenwasser was de meest gezegende van mijn leven. Ik begreep dat ik mijn priesterschap in alle volheid leefde.”

De woorden "Houdt u dan klein onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen" (1 Petrus 5, 6) waren voor Vlk een leidraad in het leven. Hij hoorde ze voor het eerst als jongeman toen hij de geroepen werd tot het priesterschap en niet de mogelijkheid had om dit te bereiken. Toen hij in 1994 tot kardinaal werd benoemd, werd hij wakker geschud door de woorden nog eens in de brief van de heilige Petrus te lezen en realiseerde hoe letterlijk ze in zijn leven waren uitgekomen.

Op 25 maart 2017 werd hij in de kathedraal van Praag te ruste gelegd. Honderden bisschoppen en priesters van over de hele wereld, en duizenden mensen uit Praag en uit heel Tsjechië, waren er om hem hun laatste eerbetoon te geven. Hij werd begraven in de belangrijkste kerk van Tsjechië, de plaats waar de Boheemse koningen werden gekroond en begraven. Maar de enige koning van de kardinaal zelf was Christus, de gekruisigde. Toen zijn kist de grond in getakeld werd klonk de hymne in de afgeladen kathedraal: "Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat" ("Christus overwint, Christus regeert, Christus heerst"). Dit is de Koning die hij zag toen hij zijn laatste woorden fluisterde, de Koning die hem in zijn leven toestond om te delen in zijn lijden en verlatenheid en die hem nu op het juiste moment zal verheffen.

De liefde van Christus laten ontwaken
De grootste wens van de kardinaal was om de liefde van Christus in de harten van zijn volk te laten ontwaken. Na de jaren van communisme was dit een enorme uitdaging. Kardinaal Vlk was een trouwe vriend van Kerk in Nood. De hulp die we hem kon geven om de Kerk te herbouwen in zijn aartsbisdom van Praag, werd door hem "in een andere munt – dat van gebed" terugbetaald, zoals hij telkens herhaalde tegenover Kerk in Nood. Toch er is nog veel te doen voor de Kerk in zijn land. Veel van de in beslag genomen kerken zijn nog steeds niet door de staat teruggegeven en verkeren in erbarmelijke omstandigheden. Maar het belangrijkste is dat de zielen van de mensen opnieuw geraakt worden. Hoewel Tsjechië een van de grootste atheïstische landen van Europa is, komt er langzaam een ommekeer. Mensen herontdekken het Katholieke geloof, velen worden enthousiast en willen zich laten dopen. Zo komt het dat er overal nieuwe gemeenschappen ontstaan waar jonge gezinnen hun kinderen laten opgroeien met het geloof en zo weer een basis leggen voor de toekomst van de Kerk. 

Klik hier om de evangelisatie van Tsjechië te steunen