De opleiding van 111 zusters Dominicanessen in Vietnam

Project
Zij zijn dienaressen van de armen en getuigen van Jezus Christus: de Dominicanessen van de H. Rosa van Lima in Vietnam. Zij werken daar in het parochiepastoraat, geven catechismusles, leiden de parochiemissies, verzorgen de opvoeding van de kinderen en le
20080929Vietnam004

Zij zijn dienaressen van de armen en getuigen van Jezus Christus: de Dominicanessen van de H. Rosa van Lima in Vietnam. Zij werken daar in het parochiepastoraat, geven catechismusles, leiden de parochiemissies, verzorgen de opvoeding van de kinderen en leiden gezondheidsprogramma’s en sociale initiatieven. Hun grootste verlangen is Jezus Christus bekend te maken aan hen die Hem nog niet kennen.

Na 1990 had de regering van Vietnam de Dominicanessen toegestaan hun communauteiten weer op te bouwen en nieuwe zusters aan te nemen. In 2000 telden de Dominicanessen van de H. Rosa van Lima 142 zusters die hun eeuwige geloften hadden afgelegd, 41 die hun tijdelijke gelofte hadden gedaan en waren er 23 novicen en 80 postulanten. Voor de nieuwe generatie kon een opleidingshuis worden gebouwd en er kwamen verschillende nieuwe vestigingen.

Intussen is het aantal zusters nog weer toegenomen. Momenteel bereiden zich 111 jonge vrouwen uit alle delen van Vietnam voor op het kloosterleven. Hun onderdak en voeding, het opleidingsmateriaal, het vervoer en de persoonlijke onkosten bedragen enkele tienduizenden euro’s per studiejaar. De internationale katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood" ondersteunt de opleiding van de jonge Vietnamese zusters met een steunbedrag van 16.700 euro.

Projectcode: 334-05-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.