De oecumenische betrekkingen in het Heilig Land zijn verbeterd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Bij gelegenheid van de opening van de Wereldsgebedsdag voor de eenheid onder de Christenen, heeft de nieuwe nuntius in Israël, aartsbisschop Mgr. Giuseppe Lazzarotto, zich positief...
20130121_Holy_Land_Nuntius

Bij gelegenheid van de opening van de Wereldsgebedsdag voor de eenheid onder de Christenen, heeft de nieuwe nuntius in Israël, aartsbisschop Mgr. Giuseppe Lazzarotto, zich positief uitgelaten over de situatie van de oecumene in het Heilig Land. In een interview met Kerk in Nood, verklaarde de nuntius afgelopen zaterdag in de Heilig Grafkerk te Jeruzalem: "wat de oecumenische dialoog betreft, moet ik zeggen dat er een echte verbetering is opgetreden in verhouding met wat ik hier heb beleefd tijdens mijn activiteiten in het begin van de jaren 1980. Er is niet alleen een dialoog, maar men leeft ook echt samen. De betrekkingen tussen de verschillende Christelijke gemeenschappen zijn werkelijk verbeterd. Dat is heel goed, bemoedigend en troostend."

De nuntius geeft als verklaring voor deze verbetering, de moeilijkheden waar de christengemeenschappen in het Heilig Land allemaal mee te maken hebben. "Hierdoor zijn zij tot elkaar gekomen. Dit is slechts een externe factor. In feite is de verbetering van de oecumenische betrekkingen de vrucht van een lange weg van gebed en gezamenlijke overwegingen", voegt de nuntius hier letterlijk aan toe, die alvorens in 2012 het Heilig Land in functie te treden, de Heilige Stoel in Australië vertegenwoordigde.

Mgr. Lazzarotto deed zijn uitspraken na de religieuze openingsdienst van de Wereldgebedsweek voor de eenheid onder de Christenen. De liturgische dienst van de Grieks orthodoxe Kerk werd gehouden op Golgotha in de Heilig Grafkerk te Jeruzalem, vereerd als de plaats van de kruisiging van Jezus Christus. Uit respect voor het Armeense kerstfeest dat op 18 januari wordt gevierd, wordt de Gebedsweek in het Heilig Land altijd een dag later geopend dan in de andere landen van de wereld.

Volgens onlangs door het Israëlische bureau voor de statistiek gepubliceerde cijfers zijn ongeveer 158.000 inwoners van Jeruzalem Christen, afgezien van de Christenen in de bezette Gebieden. Zij vormen dus 2.2% van de totale bevolking van 7,8 miljoen. Meer dan 80% van de Christenen in Israël behoren tot de Arabische minderheid van het land. Volgens schattingen van het opiniepeilinginstituut Diyar, waarvan de zetel in Bethlehem is gevestigd, zouden ongeveer 52.000 Christenen in de Palestijnse gebieden wonen, van wie 1.300 in de Gazastrook.

Bron en foto: Kerk in Nood