De kinderen bekend maken met het Woord van God (Zuid-Soedan)

Project
Sinds Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk is geworden, doen de bisschoppen er alles aan om plaatselijke kerken weer op te bouwen en de gelovigen te steunen. In de jonge staat zijn nog weinig priesters en de parochies strekken zich in de regel over een groot
20120702sud011


Sinds Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk is geworden, doen de bisschoppen er alles aan om plaatselijke kerken weer op te bouwen en de gelovigen te steunen. In de jonge staat zijn nog weinig priesters en de parochies strekken zich in de regel over een groot gebied uit. Hoewel in Zuid-Soedan velen zich als Christenen beschouwen en aan de Eucharistievieringen deelnemen, kunnen er wegens de grote afstanden maar weinigen aan het gemeenschapsleven deelnemen. Op veel plaatsen houden vrijwillige catecheten door het organiseren van woorddiensten, gebedsavonden, bijbelcursussen en regelmatige activiteiten, een hele gemeenschap draaiende. Des te belangrijker is het dat deze leken goed worden opgeleid.

‘Kinderen en jongeren maken 75% van onze parochie uit`
In het bisdom Rumbek wordt een groot project opgezet, dat de zorg en het onderwijs aan kinderen ten doel heeft. Ernst Ulz, coördinator van het project, vertelt waarom de kindercatechese voor het bisdom zo belangrijk is: "De kinderen en jongeren vormen met 75% de meerderheid in onze gemeenschappen. Wij hebben ons afgevraagd hoe wij het beste voor hen kunnen zorgen en voor de deelname aan de Zondagse Eucharistieviering kunnen motiveren. [.] Vaak gaan ze na de Zondagsmis naar huis zonder begrepen te hebben waar de preek over ging."

Aangepast materiaal
Om de kinderen goed te begeleiden is aangepast materiaal nodig. Ulz verzoekt Kerk in Nood daarom om een echt ‘Evangelisatieprogramma’: 1800 Kinderbijbels (€ 1.674) en Rozekransboekjes (€ 630) heeft hij daarvoor nodig. De Kinderbijbel is een belangrijk instrument voor de catechese, voor de voorbereiding op de Doop, de Eerste H. Communie en het Vormsel. De aan kinderen aangepaste teksten en mooie illustraties spreken zelfs de kleinsten al aan. Het Rozekransboekje zou kunnen helpen om "Jezus en Maria stap voor stap te begeleiden en steeds beter te begrijpen wat het Evangelie ons vertelt`, zo staat er in het voorwoord. Het bevat passages uit het Evangelie, overwegingen en korte gebeden ter verklaring van elk geheim.
Met uw hulp worden de leken geschoold om catechese en Woorddiensten voor kinderen te leiden.

Projectcode: 150-01-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.