De Karmelietessen uit Kiew danken voor de ondersteuning (Oekraïne)

Project
De Karmelietessen uit Kiew willen onze weldoeners bedanken voor de steun die zij hebben ontvangen. "Wij zijn u en al uw medewerkers en weldoeners zeer dankbaar en wij proberen met ons gebed onze schuld aan u terug te betalen," zo schrijft ons de priorin,
ACN-20130819ukraine00197

De Karmelietessen uit Kiew willen onze weldoeners bedanken voor de steun die zij hebben ontvangen. "Wij zijn u en al uw medewerkers en weldoeners zeer dankbaar en wij proberen met ons gebed onze schuld aan u terug te betalen," zo schrijft ons de priorin, zuster Maria Celina van de Allerheiligste Drie-eenheid, namens al haar medezusters.
Het k1ooster ontstond in 1991, na de politieke omwenteling in de voormalige Sovjetunie. Karmelietessen uit twee Poolse kloosters namen volledig belangeloos de uitdaging aan om met hun gebed en hun aanwezigheid mee te werken aan de wederopbouw van een postcommunistische samenleving. Aanvankelijk leefden zij heel krap in een aantal ruimtes bij de H. Kruiskerk. Deze kerk, die eigenlijk meer een kapel is, was toen de enige katholieke kerk in de hoofdstad van de Oekraïne, waar Eucharistievieringen plaatsvonden. De andere twee kerken waren als museum voor het atheïsme en als orgelmuseum van hun oorspronkelijke doel vervreemd. Tussen 1994 en 1996 konden de zusters in een voorstad van Kiew op een stuk land van een voormalige kolchoze, midden in de velden en tussen de fruitbomen een eigen kloostergebouw neerzetten. Kort daarna werd de omringende grond door de stad toch weer in bouwgrond omgezet. Toen was het dus over met de stilte en de afgeslotenheid. Al in 1998 moesten de zusters daarom het zuidwestelijke deel van hun kloostermuur verhogen. Enige tijd later werd er op maar vier meter afstand van het klooster ook aan de Noordoostkant een huis met meerdere verdiepingen gebouwd. De zusters moesten de muren verhogen om hun slot te beschermen tegen nieuwsgierige blikken. Hier heeft Kerk in Nood met 12.000 euro geholpen.
Momenteel leven er van de zusters die het klooster gesticht hebben, nog twee zusters in het klooster (twee zijn er ondertussen overleden, drie zijn teruggegaan naar Polen). De meeste van de thans tien zusters (negen met een eeuwige professie en een die zich thans nog in opleiding bevindt) zijn dus al lokale roepingen. Het klooster bloeit zo sterk, dat nu al – minder dan tien jaren sinds de stichting – zusters konden worden uitgezonden voor de oprichting van een nieuwe Carmel in Pokotylivka bij Charkiw.
De grootste uitdaging is echter erin te slagen hun levensonderhoud zeker te stellen. Want als contemplatieve kloosterzusters voeren zij een leven van onafgebroken gebed in de afgeslotenheid van hun slot. Het is dan ook moeilijk om een inkomensbron te vinden die met die levenswijze te combineren valt. In hun tuin verbouwen de zusters wel fruit en groenten voor eigen gebruik, maar er blijven nog veel andere zaken over die betaald moeten worden. Het maken van hosties en paramenten en wassen figuurtjes voor de kerststal en ook de jaarlijkse collecte in de naaste omgeving van het klooster, brengen niet voldoende op voor het levensonderhoud van de zusters. Daarom ontvangen zij van ons een steun ter hoogte van 1500 euro per jaar voor hun levensonderhoud. De Karmelietessen zijn alle weldoeners van Kerk in Nood die de organisatie regelmatig ondersteunen, daarvoor zeer dankbaar.
Projectcode: 438-06-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.