De gelovigen in Bansikar zijn blij met hun nieuwe kerk (India)

Project
Het is een dag van grote vreugde: eindelijk wordt in Bansikar de nieuwe kerk ingewijd, waarop de gelovigen zich zo hebben verheugd. De kerk is toegewijd aan de H. Franciscus van Sales. Zelfs emeritus bisschop van Rourkela, Alphonse Bilung, is naar het afg
ACN-20140630india10649


Het is een dag van grote vreugde: eindelijk wordt in Bansikar de nieuwe kerk ingewijd, waarop de gelovigen zich zo hebben verheugd. De kerk is toegewijd aan de H. Franciscus van Sales. Zelfs emeritus bisschop van Rourkela, Alphonse Bilung, is naar het afgelegen oerwoudgebied gereisd om aan dit grote feest deel te nemen. De gelovigen hebben de hele kerk met bontgekleurde slingers versierd. Toen het bericht kwam dat Kerk in Nood de bouw zou ondersteunen, was de vreugde eindeloos groot en pastoor Bijay Kerketta heeft toen al een H. Mis tot dankzegging met zijn gelovigen gevierd.

Groeiende missieparochie
Bansikar behoort tot de missieparochie St. Jozef van Ambapani, die in 1998 werd gesticht. Destijds was er niets: geen kerk, geen pastorie, geen parochiehuis, en het werk moest helemaal vanaf het begin worden opgestart. De parochie strekt zich uit over een groot en zeer onderontwikkeld gebied, waarvan de bewoners voor het merendeel tot etnische minderheden behoren. De mensen leven er van de hand in de tand. Van de 50.000 inwoners zijn er 3500 katholiek. De pastoor is blij dat de gelovigen zich met de parochie verbonden voelen en zich er ook sterk voor inzetten. Het aantal katholieken stijgt elk jaar.

Een stevig gebouwde kerk
Bansikar is een van de externe locaties van de parochie. De plaats ligt ver weg in het oerwoud, acht kilometer van de plaats waar de parochie is gevestigd,. Hier leven 700 mensen. De gelovigen kunnen wegens de afstand en de slechte verbindingswegen niet regelmatig de parochiekerk bezoeken. Tot voor kort hadden ze echter ook geen geschikte ruimte om voor het gebed of voor de H. Mis bij elkaar te komen. Vooral in de regentijd was dat een groot probleem. Een parochiaan schonk de Kerk een stuk land om daar een kapel op te bouwen. De gelovigen hebben toen op eigen kracht een lemen kapel gebouwd, maar de regenval in de moessontijd en wilde olifanten uit het oerwoud hebben die ernstig beschadigd. Er was echt een stevig gebouwde kerk nodig.

Dank voor uw liefde
De weldoeners van Kerk in Nood hebben met 18.000 euro geholpen. Pastoor Kerketta schrijft ons: " Veel dank voor uw vrijgevigheid, uw liefde, uw begrip en uw zorgen voor onze missie. Wij bidden voor elk van u, voor alle intenties van onze weldoeners en uw hooggewaardeerde organisatie. Moge God de Heer u alen rijkelijk zegenen!

Projectcode: 317-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.