De Engelen van Oruro – Arme gezinnen helpen (Bolivia)

Project
Ze zijn overal waar de nood het hoogst is - de Ursulinen (De Zusters Ursulinen van het Heilig Hart van de stervende Jezus) in Oruro. We vinden ze vooral bij arme gezinnen, kinderen en jongeren, zieken en verlatenen. Zij zijn de engelen van de povere indus
20100223Bolivia011


Ze zijn overal waar de nood het hoogst is – de Ursulinen (De Zusters Ursulinen van het Heilig Hart van de stervende Jezus) in Oruro. We vinden ze vooral bij arme gezinnen, kinderen en jongeren, zieken en verlatenen. Zij zijn de engelen van de povere industriestad Oruro die op 3000 meter hoogte ligt. Oruro was het belangrijkste centrum voor tin, zilver, goud, wolfraam, zwavel en koper. Toen de markt in de jaren ’90 van de vorige eeuw instortte, vestigden zich er andere takken van de economie, zoals landbouw, veeteelt en de fabricage van zeep en schoenen.

"wij leven aan de rand van de stad"
De Ursulinen zijn sinds 2009 in Bolivia. De orde, die in 1920 in Polen werd gesticht, had vanaf het begin als doel het geven van onderwijs aan kinderen en jongeren en dienstverlening aan behoeftige gezinnen. Vanaf het begin sloten zich veel vrouwen bij de orde aan. Tegenwoordig zijn er vestigingen in 15 landen. "In Oruro ontstond de eerste gemeenschap. Wij leven aan de rand van de stad, waar veel arme gezinnen veraf van de dichtstbijzijnde kerk wonen en maar moeilijk aan de catechese, de sacramenten en aan het gemeenschapsleven kunnen deelnemen", zo vertelt zuster Anna Grazyna Malecka, Moederoverste van de kleine gemeenschap van drie kloosterzusters.

Gemeenschapswerk in leven houden
Deze drie zusters zijn representatief voor de vele zusterkloosters in Bolivia, die het pastorale en gemeenschapswerk in leven houden en het geringe aantal priesters ontlasten. Zij zijn het die de soms meer dan 100 geïsoleerde dorpen van één parochie bezoeken. Zonder hun dienstwerk zou de plaatselijke kerk veel gemeenschappen niet in stand kunnen houden. Het gaat om taken die de priester helemaal niet zou kunnen vervullen.

Helpen bij de opvoeding
De Ursulinen helpen de gezinnen, volgens de woorden van de stichteres van hun orde, om de kinderen op te voeden voor God en voor de samenleving. Zij houden woorddiensten, geven catechese en cursussen voor de voorbereiding op de sacramenten. Zij bidden met de gezinnen en helpen hen bij het oplossen van allerlei problemen, zij verplegen de zieken en bevorderen de school- en algemene ontwikkeling van de kinderen. Twee van deze vlijtige engelen bezoeken regelmatig de gevangenis in de stad, waar veel kinderen samenleven met hun gevangengenomen moeders, omdat zij geen thuis meer hebben en niet op zichzelf kunnen wonen.

"Grote steun voor onze missie"
De zusters zelf woonden jarenlang in een bescheiden huurwoning. Bisschop Krzysztof Bialasik Wawrowska had Kerk in Nood vorig jaar om steun gevraagd voor de bouw van een woonhuis. Hij had al een stuk land gekocht, waarop nu – dankzij de hulp van onze weldoeners – niet alleen een nieuw verblijf voor de zusters verrijst, maar een volledige pastorie met een kerk, een parochiecentrum en een ambulance. Het gebouw zal "een grote steun zijn voor onze Missie", benadrukt Zuster Grazyna, die hartelijk dankt voor het bedrag van 20.000 Amerikaanse dollars (15.700 Euro) voor de bouw. "Moge God u zegenen".

Projectcode: 211-05-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.