De Clarissen van Magangue danken voor nieuwbouw (Colombia)

Project
De Orde van de Clarissen werd in de 13e eeuw gesticht door de H. Clara, een metgezel van de H. Franciscus van Assisi. Tot ontzetting van haar welgestelde familie koos zij voor een leven in radicale armoede, om Christus na te volgen. Overal in de wereld zi
ACN-20140321clom06339


De Orde van de Clarissen werd in de 13e eeuw gesticht door de H. Clara, een metgezel van de H. Franciscus van Assisi. Tot ontzetting van haar welgestelde familie koos zij voor een leven in radicale armoede, om Christus na te volgen. Overal in de wereld zijn tegenwoordig zusters die haar ideaal navolgen en die niet alleen persoonlijk maar ook als kloostergemeenschap afstand doen van persoonlijk bezit. Zij voeren een streng, verborgen leven van gebed en boete en wijden zich vooral aan de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars.

Contemplatief leven
Pater Werenfried, de stichter van Kerk in Nood, gebruikte een mooi beeld om de betekenis van het contemplatieve leven aan te geven. Het zou niet zinloos zijn, zoals velen menen, maar het is "als onbesmette sneeuw, hoog op de bergen in de zon van Gods liefde, sneeuw die smelt, vergaat en schijnbaar nutteloos is. Maar kijk! Kleine beekjes storten zich naar beneden, ze worden breder en breder, en sluiten zich aan bij wilde stromen, worden watervallen, die energiecentrales, machines, fabrieken en hele industrieën in werking stellen. Ze toveren zeeën van licht tevoorschijn en stromen verder om dorre vlaktes in vruchtbare akkers te veranderen, om een grauwe wereld te bedekken met bomen, planten, graan, bloemen, fruit en schoonheid en scheepsladingen voedsel en alles wat voor een menswaardig leven nog nodig is, naar verrre landen te vervoeren… Dat is het wezen van elke contemplatief leven, elk stil bij God zijn, elk bereidwillig luisteren naar Gods Woord."

Nieuw gebouw
Sinds 1573 is de Orde van de Clarissen ook vertegenwoordigd in Colombia, waar zij zich snel heeft verbreid. Binnen enkele jaren ontstonden daar 40 kloosters! Enkele van de eerste kloosters bestaan niet meer, maar in plaats daarvan worden tot op de dag van vandaag nieuwe kloosters gesticht. Zo werd er bijvoorbeeld in 1997 een nieuwe kloostergemeenschap gestart in Mangangue in het Noorden van Colombia. Aanvankelijk werden de zusters alleen provisorisch gehuisvest maar in 2003 werd met de bouw van een klooster begonnen. Voor de bouw van hun kapel en enkele logeerkamers hebben de zusters Kerk in Nood om steun gevraagd, en onze weldoeners hebben hen met 20.000 euro geholpen.

Nieuwe gasten

De kapel wordt niet alleen gebruikt door de zusters zelf voor hun getijdengebed en H. Missen, maar er komen ook steeds meer gelovigen om zich bij het gebed van de zusters aan te sluiten of de H. Mis bij te wonen. Ook zijn er soms gasten die enkele dagen in het klooster doorbrengen om weer intensiever met God bezig te zijn. Hoewel de zusters in het verborgene leven, trekken zij andere mensen aan. Maar zelfs de priesters die de retraites voor de zusters houden, moesten tot nu toe bij kennissen in de stad logeren, omdat het klooster geen gasten kon ontvangen. De logeerkamers komen dus heel goed van pas. De zusters bedanken daar hartelijk voor en beloven voor alle weldoeners te zullen bidden. Zuster Ruth schrijft: "Zij kunnen op ons gebed en op de zegen van God de Vader, de Heilige Franciscus en de Heilige Clara rekenen."

Projectcode: 214-06-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.