De Broeders Bannakaroli bedanken voor de hostiebakmachine (Oeganda)

Project
De congregatie "De Broeders Bannakaroli" werd in 1927 in Oeganda gesticht. Zij worden ook genoemd ' de Broeders van de H. Karl Lwanga ', naar een van de 22 Oegandese martelaren die tussen 1885 en 1887 in Namugono, in de buurt van Kampala, werden vermoord
ACN-20140423uganda07683


De congregatie "De Broeders Bannakaroli" werd in 1927 in Oeganda gesticht. Zij worden ook genoemd ‘ de Broeders van de H. Karl Lwanga ‘, naar een van de 22 Oegandese martelaren die tussen 1885 en 1887 in Namugono, in de buurt van Kampala, werden vermoord. De jonge mannen, die in 1964 werden heiligverklaard, dienden als page aan het hof van koning Mwanga. Daar zijn zij op gruwelijke wijze vermoord, omdat zij hun geloof trouw bleven en weigerden als lustobjecten te dienen voor hun meester. Zij behoorden tot de eerste katholieken van het land. Hun getuigenis droeg vrucht, want van de ongeveer 31 miljoen inwoners van Oeganda zijn er tegenwoordig meer dan 13 miljoen katholiek. Elk jaar worden er 400.000 mensen gedoopt.

Lichaam van Christus
De religieuzen die de naam van Karl Lwanga hebben aangenomen, wijden zich vooral aan de opvoeding van jongeren. Zij leiden scholen, weeshuizen en jongerencentra. Om in hun levensonderhoud te voorzien, en met name om te kunnen voorzien in de behoeften van zieke en oudere broeders, hebben zij een activiteit die meestal wordt uitgevoerd door vrouwelijke congregaties : het bakken van hosties. In het begin hoorden de broeders die in de parochies actief waren, dat een groot aantal daarvan een dramatisch tekort had aan hosties. De priesters moesten de hosties vaak ik kleine stukjes breken om alle gelovigen de Communie te kunnen laten ontvangen. De broeders bedachten toen dat het bakken van hosties niet alleen een nuttige bron van inkomsten zou zijn, maar ook dat het beantwoordde aan een grote pastorale behoefte, nl. dat de mensen die wilden communiceren, het Lichaam van Christus zouden kunnen ontvangen.

Nieuwe uitrusting
De broeders konden met hun armzalige technische uitrusting echter niet beantwoorden aan de vraag naar hosties. Onze weldoeners hebben 15.000 euro geschonken om de noodzakelijke apparatuur te kopen. Dankzij deze gift zijn de broeders van het aartsbisdom Kampala nu de blijde eigenaars van een nieuwe uitrusting voor het bakken van hosties. Met behulp van de nieuwe apparatuur kunnen zij maandelijks 2 miljoen hosties bakken en 25.000 grote hosties.

Koninkrijk Gods
Broeder John Bosco Asiimwe schrijft namens zijn broeders aan allen die hen hebben geholpen : ‘ Beste weldoeners, wij zijn u heel dankbaar voor de trouwe ondersteuning waarmee u ons heeft geholpen onze eucharistische dienst te verrichten. In korte tijd heeft uw gift geleid tot een enorme stijging van onze hostieproductie. Wij bidden dagelijks voor u en nemen uw persoonlijke intenties graag in onze gebeden mee. Weest ervan verzekerd dat uw hulp ons in onze pastorale dienst voor de verspreiding van het Koninkrijk Gods zal blijven inspireren. ‘

Projectcode: 158-04-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.