Dappere oud geworden helpers niet in de steek laten! (Oekraïne)

Project
De Kerk leeft - net als elk gezin - dankzij de vader en de moeder. De kloosterzusters vormen het moederlijke element. Overal worden zij ingezet, zij geven zich volledig met toewijding aan armen, zieken en wanhopige mensen in tehuizen, scholen, kleuterscho
ACN-20131117Ukraine02580

De Kerk leeft – net als elk gezin – dankzij de vader en de moeder. De kloosterzusters vormen het moederlijke element. Overal worden zij ingezet, zij geven zich volledig met toewijding aan armen, zieken en wanhopige mensen in tehuizen, scholen, kleuterscholen en parochies. Het werk van de zusters van alle congregaties kan niet hoog genoeg worden gewaardeerd. De Oekraïense gemeenschap van de Zusters Basilianen, een Grieks-katholieke kloostergemeenschap die de ritus volgt van de Oosterse Kerk, is zo’n congregatie.

 

Leven was uiterst zwaar
Met name de Grieks-Katholieke Kerk heeft gedurende decennia onder de communistische heerschappij geleden. Al haar structuren waren vernietigd. Na de politieke omwenteling was er praktisch niets van over. Zonder de kloostergemeenschappen die ondergronds trouw waren gebleven aan het geloof, was de geestelijke wedergeboorte die we nu mogen beleven, niet denkbaar geweest. Zonder hen zou de traditie verloren zijn gegaan. Maar het leven van de kloosterzusters en monniken was uiterst zwaar – vooral ten tijde van de communistische vervolging. Gebrek aan medische verzorging, slechte voeding en de zeer grote psychische druk hebben hun gezondheid ondermijnd.

 

Economische crisis
De ondertussen deels hoogbejaarde zusters van de Orde van de H. Basilius de Grote hebben hun hele leven aan de dienst van God en de mensen gewijd. Zij hebben standvastig volgehouden in de tijden van de vervolgingen. Nu zijn zij oud en uitgeput door hun werkzame leven en nu moeten ze rondkomen van een heel klein pensioentje – veel te weinig in verhouding tot de hoge gas-, water- en elektriciteitskosten en de kosten voor medische verzorging. De economische crisis is ook tot de Oekraïne doorgedrongen!

 

Constante medische zorg
Enkele zusters zijn zeer ziek en aangewezen op constante medische zorg. Zo is daar bijvoorbeeld Zuster Margareta, uit het gebied Lviv, die kanker heeft, of de 64jarige zuster Maria uit Ternopil die aan haar nieren lijdt, of de pas 33 jaar oude zuster Onisima, die chronische rugpijn heeft.

 

Ondersteuning van 52 zusters
De meeste zusters leven alleen of in kleine gemeenschappen van twee of drie personen, terwijl de kloosterprovincie nog steeds een groot klooster heeft, waar alle zusters zouden kunnen wonen. Elke zuster moet zelf in haar levensonderhoud voorzien.
Om 52 van deze dappere en nu zelfs hulpbehoevende oude kloosterzusters te steunen, helpt Kerk in Nood hen elk jaar met een steunbedrag om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Vorig jaar (2013) konden we 52 zusters tussen de 27 en 94 jaar helpen met 7.800 euro.

 

Projectcode: 438-05-39

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.