Dankbaar voor "Huis van God" in Bozoum

Project
Het was een prachtig feest toen de uitgebreide en gerenoveerde parochiekerk van Sint-Michael in Bozoum, in het noordwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek, op 23 oktober 2016 werd ingewijd.
2017021_CAR_project01

Een uur voor het begin van de Heilige Mis was de kerk al volgelopen. Een onmetelijke massa kinderen, jongeren en volwassenen was niet alleen uit de stad zelf, maar ook uit de omliggende dorpen gekomen om deze grote en lang verwachte gebeurtenis te kunnen bijwonen. De Mis duurde drie uur en aan de gezangen, gebeden en dansen kwam maar geen einde. Om zich waardig op de gebeurtenis voor te bereiden, waren aan de feestdag bovendien drie dagen met catechese, gebeden en biechtvieringen voorafgegaan, waaraan verscheidene honderden gelovigen hadden deelgenomen. De priester, pater Aurelio Gazzera, is zich er namelijk zeer goed van bewust dat er na de bloedige onlusten die het land hebben geteisterd niet alleen aan de buitenkant bouwwerven zijn, maar dat het ook belangrijk is de harten, het leven en het geweten van de mensen weer op te bouwen.

Parochie Sint-Michael, CAR

“Onze kerk is af en ze ziet er wondermooi uit! Wij willen iedereen bedanken die aan dit wonder heeft bijgedragen!”, zegt pater Aurelio met een stralend gezicht. Onze weldoeners hebben er met 40.000 euro mee voor helpen zorgen dat er nu meer gelovigen een plaats vinden in de kerk. De parochie van Sint-Michael bloeit namelijk en elk jaar laten er zich meer dan 100 mensen dopen. Uit de gelovigengemeenschap zijn geestelijke roepingen voortgekomen en bij elke Heilige Mis barstte de Kerk als het ware bijna uit haar voegen. Bovendien kon dankzij de hulp van onze weldoeners nu ook de schade aan de oude constructie worden gerepareerd. Zo waren er in de loop der tijd bijvoorbeeld scheuren in de funderingen opgetreden.

Een dergelijk bouwproject doorvoeren in een land dat als op één na armste en meest onderontwikkelde ter wereld geldt, is een echte uitdaging. Daarvoor is naast een echt sterk geloof ook hulp uit het buitenland vereist. Maar ook de gelovigen van de parochie hebben naar hun mogelijkheden ertoe bijgedragen om hun droom van een groter gebedshuis werkelijkheid te doen worden. “De enen hebben zand, stenen en kiezel aangebracht, anderen hebben een beetje geld of levensmiddelen geschonken, nog anderen hebben hun tijd en hun werkkracht geïnvesteerd. Elk gebaar van gulheid, hoe groot of hoe klein ook – zowel vanwege de weldoeners in het buitenland als van onze gelovigen van Bozoum – zal nu voor altijd zijn stempel drukken op dit huis van God”, benadrukt Pater Aurelio.

Pater Aurelio Gazzera

Ook pater Aurelio zelf heeft op de bouwplaats duchtig de handen uit de mouwen gestoken. “Dag na dag, week na week, maand na maand hebben wij die zware, moeilijke en soms gevaarlijke bouwwerken uitgevoerd. Daarbij hebben we altijd de beschermende hand van God gevoeld”, zegt de Italiaanse karmeliet. Een keer is er bijna een zwaar ongeval gebeurd. Toen pater Aurelio en de arbeiders bezig waren om een 12 meter lange draagbalk voor het dak aan te brengen, gleed dat verscheidene honderden kilo’s zware onderdeel naar beneden en had pater Aurelio op een haar na geraakt. Het was echt op het nippertje. “Met niemand van ons is er iets gebeurd, hoewel we op een stelling van zeven meter hoog stonden. Eens te meer hebben wij ervaren dat wij met Gods bescherming aan het werk waren”, zegt de 54-jarige priester.

De parochie van Bozoum is niet alleen de oudste parochie van het land buiten de hoofdstad Bangui, maar ze is ook uitgegroeid tot een symbool van vrede. In de bloedige oorlogsjaren 2013/2014 slaagde pater Aurelio er door onvermoeibare vredesonderhandelingen met alle gewapende groeperingen en tussen de verschillende bevolkingsgroepen in om in zijn stad een bloedbad te vermijden. Vele media in de hele wereld schreven over de inzet van de moedige priester die honderden levens heeft gered, maar daar wel verscheidene malen bijna met zijn eigen leven heeft voor betaald.

Da-Nzapa

Nu zijn de gelovigen van Bozoum heel erg blij met hun “Da-Nzapa” (“Huis van God” in de lokale taal Sango), waarin ze God kunnen aanbidden en loven. De beide aangebouwde delen vormen telkens een halve cirkel aan de kant van de altaarruimte en symboliseren, zoals pater Aurelio uitlegt, “de omarming van God in de sacramenten, het gebed, de Heilige Schrift en de ontmoeting met de broeders en zusters”. Het mooie kruisbeeld boven het altaar werd vervaardigd uit metalen onderdelen die uit de oude funderingen van de kerk afkomstig zijn. Daardoor wordt aan het werk van de missionarissen herinnerd die hier meer dan 60 jaar geleden grote inspanningen hadden geleverd om het eerste godshuis te bouwen.

De gelovigen van Bozoum en pater Aurelio Gazzera bedanken allen die ertoe hebben bijgedragen dat die grote en lang gekoesterde droom nu werkelijkheid is kunnen worden. “Dit grote werk konden wij dankzij de hulp van zo vele mensen uit de hele wereld voltooien. De maanden waarin wij de bouwwerken hebben uitgevoerd, waren zeer mooi, maar nog mooier was het om op de dag van de inwijding de vreugde en de trots van de gelovigen te zien over de prachtige kerk die ze nu hebben. Wij wilden dat de kerk mooi zou zijn, want wat mooi is spreekt over God. Wij danken God en alle weldoeners!”

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Code: 142-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood