"Dank u voor uw aanklacht tegen het schandaal van het onrecht"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Open BriefTer gelegenheid van de publicatie van de nieuwe encycliek van Benedictus XVI, schreef Pater Joaquë­n Alliende, de internationale president van Kerk in Nood / Oostpriesterhulp, aan Paus Benedictus een open brief.

Open Brief

Ter gelegenheid van de publicatie van de nieuwe encycliek van Benedictus XVI, schreef Pater Joaquë­n Alliende, de internationale president van Kerk in Nood / Oostpriesterhulp, aan Paus Benedictus een open brief.

Heilige Vader,

Vanwege mijn werk heb ik het voorrecht te kunnen luisteren naar de kreten van de armen uit meer dan 140 verschillende landen. Ik neem de vrijheid tot u te spreken uit naam van hen. Dank u voor uw aanklacht tegen het schandaal van het onrecht. Dank u voor het feit dat u ons de weg van de hoop wijst, die geen illusie is, of het zoveelste avontuur dat uitloopt op een fiasco. Dank u voor uw encycliek "Caritas in Veritate".

Uw woorden onderstrepen dat armoede en ongelijkheid in deze wereld geen kwestie van noodlot of een soort natuurramp zijn. U roept ons op bewust te zijn van onze persoonlijke vrijheid van handelen. U wekt ons verantwoordelijkheidsgevoel op voor de vormgeving van een 21ste eeuw die vrede zal voortbrengen, gebaseerd op waarheid en rechtvaardigheid. U spreekt tot ons met de wijsheid die van Christus komt. U toont ons hoe de liefde intelligent, rationeel en effectief is. Uw encycliek opent een nieuw perspectief van daadwerkelijke broederschap en solidariteit. Daardoorheen schijnt de wezenlijke waarheid van de menselijke vriendschap.

In uw encycliek geeft u antwoord op cruciale vragen: Kunnen de inwoners van deze aarde broederlijk samenleven? Kan de noodlijdende bij ons op de eerste plaats komen te staan? Hoe zouden wij broeders en zusters kunnen zijn, als wij niet allen ook kinderen zijn van de levende God?

Te midden van de huidige financiële crisis, wijst u erop dat rechtvaardigheid en solidariteit niet bereikt kunnen worden alleen maar door het maken van financiële correcties. In plaats van het veranderen van wetten en regels, roept u op tot een vastberaden ethische beslissing voor het goede op nationaal en mondiaal niveau. Bovendien durft u ruimte te vragen voor een creatief en spontaan broederschap. U houdt de leiders van deze wereld het Evangelie voor als de bezieling voor de economie van de toekomst.

Dank u, Heilige Vader, voor uw nuchtere realisme, en voor de radicale waarheid van de liefde.

Met vriendelijke groet,

P. Joaquë­n Alliende.

De Chileense priester Pater Joaquë­n Alliende is lid van Cor Unum, de Pauselijke Raad voor internationale maatschappelijke vraagstukken & ontwikkeling. Hij heeft meegeschreven aan diverse documenten van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie over kwesties van rechtvaardigheid en solidariteit. Pater Alliende is tevens internationaal president van Kerk in Nood / Oostpriesterhulp, de internationale katholieke hulporganisatie die in 1947 werd opgericht door de Nederlandse Pater Werenfried van Straaten. Kerk in Nood verleent met name pastorale hulp, in het bijzonder aan vluchtelingen en vervolgde Christenen, en bevorderd de oecumene met de Russisch-Orthodoxe Kerk.