Dalai Lama wijst veranderen van geloof af

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Tibetaanse leider waarschuwt voor bekeringsijver, vanwege problemen die zich voordoen tussen de verschillende religieuze gemeenschappen en adviseert geen bekeringen. De moord op missionaris Graham Staines en slachtingen in Orissa en Karnataka zijn...
20130218_Dalai_Lama_300

Mumbai (AsiaNews) – Enkele van de uitspraken van de Dalai Lama tegen bekeringen en het werk van de missionarissen veroorzaken verwarring en verzet onder veel Christenen. In een poging om slechte bekeringsijver te veroordelen, zei de geestelijk leider van het Tibetaanse boeddhisme tegen bekeringen en het veranderen van de ene religie naar de andere te zijn. Op deze manier zal zijn positie waarschijnlijk worden gezien als ondersteuning van het beleid van de radicale hindoe-groepen en de anti-bekeringswetten die bestaan in sommige Indiase deelstaten. Kardinaal Oswald Gracias, die persoonlijk de Dalai Lama kent, reageert tegen AsiaNews dat de vrijheid om van godsdienst te veranderen een fundamenteel mensenrecht is en niet kan worden verduisterd voor het gemak.

Op 23 januari, bezocht de Dalai Lama Sint-Xavier’s College in Mumbai, op uitnodiging van de decaan, priester Frazer Mascarenhas. Voor studenten en professoren, hield hij een toespraak over "Ethiek: Opleiden van het hart en de geest".

Tijdens zijn toespraak, raakte hij het punt van bekeringen. "Ik houd niet van bekeringen," zei hij, omdat ze een negatieve invloed hebben [op de samenleving]. "De twee partijen, die van de bekering en van de gemeenschap die door hem verlaten is, beginnen te vechten."
Als een voorbeeld van de negatieve invloed van bekeringen, noemde hij het geweld tegen de Australische missionaris Graham Staines, levend verbrand in zijn auto met zijn twee zonen, en het geweld en vernietiging dat nog aan de gang is in Orissa en Karnataka. De Dalai Lama heeft er echter nogmaals op gewezen dat godsdienstvrijheid – de vrijheid om het geloof uit te oefenen – moet worden gegarandeerd voor iedereen.

Dit is niet de eerste keer dat de Dalai Lama heeft gesproken tegen bekeringen. In november vorig jaar, op Christus University in Bangalore, herhaalde hij een vergelijkbaar concept: aan de ene kant, sprak hij van de godsdienstvrijheid en aan de andere kant van de noodzaak om bekeringen te vermijden: "Elke religie – zei hij – moet worden beperkt tot service-georiënteerde interventies, zoals het verstrekken van onderwijs en gezondheidszorg aan mensen, en zich niet aan bekeringen overgeven."

Het is waarschijnlijk dat de boeddhistische leider gewoon wil waarschuwen voor een bekeringsijver die mensen manipuleert, economische voordelen belooft, of om mensen van godsdienst te laten veranderen door middel van bedreigingen. Maar volgens veel Katholieken in Mumbai, zijn de uitspraken vergelijkbaar met die van de hindoe-extremisten, die achter het spook van bekeren, alle bekeringen veroordelen. Al in verschillende staten van India, zijn er anti-bekeringswetten die een verificatie van de staat vereisen. Maar deze wetten zijn in feite een manier geworden om bekeringen (meestal van het hindoeïsme tot het Christendom of de islam, het omgekeerde is geen probleem) te beteugelen.

Deze Katholieken zijn bedroefd dat de Dalai Lama als een voorbeeld van "bekeringsijver" het geval van de missionaris Graham Staines heeft aangehaald. Opgemerkt dient te worden dat de ontmoeting met de boeddhistische leider gebeurde op de 14e gedenkdag van de moord op de Australische missionaris, die plaatsvond in Manoharpur (Orissa).

Priester Errol Fernandez, SJ, economiedecaan aan het College, uitte zijn twijfels: "Als hij bedoelde te zeggen dat de moord op Graham Staines het resultaat is van bekeringen [proselitisme], zou dat te simplistisch zijn. Rechter Wadhwa die leiding aan de commissie gaf, benoemd door de toenmalige minister L.K. Advani om de moord op Staines te onderzoeken, toonde duidelijk aan dat de missionaris bij geen bij geen enkele bekering betrokken was. "

In december vorig jaar, predikte priester Fernandez bij een retraite voor priesters in Kandhamal, Orissa. "Na het zien van de dingen in Orissa uit de eerste hand- vertelt hij AsiaNews – kan ik zeggen dat bekeringen slechts zelden de oorzaak van het geweld en de chaos zijn. De echte reden hiervoor is het feit dat de Dalits en andere arme sociale klassen worden opgeleid om te vechten voor hun rechten en hun vrijheid van alle vormen van onderdrukking. Dit heeft zijn weerslag op degenen die willen dat ze blijven zoals ze zijn, op de onderste trede van de sociaaleconomische en religieuze ladder."

Zelfs kardinaal Oswald Gracias, voorzitter van de Katholieke bisschoppen, heeft gesproken over de kwestie, en merkt op dat "het Christelijke oogpunt kunnen we niets anders dan het Goede Nieuws te verkondigen" en dus de missie uit te voeren.
"Ik ontmoette de Dalai Lama bij verschillende gelegenheden – vertelt hij AsiaNews – en ik denk dat hij een oprecht persoon is. Misschien, dat de Dalai bedoeld te zeggen, maak mensen niet boos door een situatie te veranderen, creëer geen problemen voor jezelf en voor anderen, maar dit impliceert dat er afbreuk aan een zeer heilig principe gedaan moet worden. Absoluut, kunnen we een zeer heilig principe niet compromitteren, en zeker niet voor het gemak "

"De Grondwet – voegt hij eraan toe – staat garant voor godsdienstvrijheid voor elke Indiër, het recht om te prediken, hun religie te beoefenen en te propageren en het recht om te bekeren."

"Vanuit internationaal oogpunt gezien, is godsdienstvrijheid een fundamenteel mensenrecht en het impliceert het recht om te beslissen hoe mensen hun geloof willen uitdrukken."

"Hoewel ik geen twijfels heb over de oprechtheid van de Dalai Lama. Is dit iets wat we niet kunnen accepteren, we verschillen op dit punt en het is mijn zorg. Beginselen kunnen we niet compromitteren omwille van gemak".

Bron: Asia News (Nirmala Carvalho)

Bron foto: Asia News